Olet täällä

Interreg Pohjoisen ohjelma-alue
24.5.2019 - 14:24
Interreg Pohjoinen tarjoaa rahoitusta rajat ylittävään yhteistyöhön Ruotsin ja Norjan kanssa. Kainuun liitto tarjoaa toimijoille mahdollisuuden kokoontua saman pöydän ääreen seuraamaan 10.6.2019 klo 14-15:30 järjestettävää ohjelman tiedotustilaisuutta etäyhteydellä ja keskustelemaan kainuulaisten hankeideoiden eteenpäin viemisestä.
Karelia CBC
18.6.2018 - 14:58
Karelia CBC -ohjelman seuraava hakukierros aukeaa 27.8.2018. Nyt avautuvassa haussa sidotaan jäljellä oleva ohjelmarahoitus, noin 6,8 miljoonaa euroa. Hankevalinta on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa hakijat toimittavat arvioitavaksi lyhyen ideakuvauksen ja tiedot hankkeeseen osallistuvista partnereista. Hakukierroksen ensimmäinen vaihe sulkeutuu 15.10.2018.
Europe Direct Kainuu logo
15.12.2015 - 13:55
Kainuun liitto ja Europe Direct Kainuu järjestivät 14.12.2015 informaatio- ja keskustelutilaisuuden Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmista, Barents -yhteistyöstä ja Kainuulaisten toimijoiden mahdollisuuksista osallistua niihin. Tilaisuudessa kuultiin puhujia mm. Kuntaliitosta, Suomen Barents keskuksesta, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistosta, TEMistä ja Komission Suomen-edustustosta.

Euroopan alueellinen yhteistyö

EU:n jäsenmaiden ja alueiden ongelmat ylittävät yhä useammin kansalliset ja alueelliset rajat. Tarvitaankin yhteistyökehys, joka kattaa koko EU:n alueen. EAY -tavoitteella tuetaan rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisärajoilla. Euroopan alueellista yhteistyötä tuetaan kolmentyyppisistä ohjelmista: rajat ylittävät yhteistyöohjelmat, valtioiden väliset yhteistyöohjelmat ja alueiden väliset yhteistyöohjelmat. 

Sivut