Olet täällä

15.5.2015 - 14:07
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat esittävät, että valtion talousarvion perusväyläpitoon toteutetaan 200 miljoonan euron tasokorotus. Tasokorotuksesta vähintään 20 miljoonaa euroa on vuosittain kohdistettava elintarvikekuljetuksia ja metsäbiotaloutta palvelevan alemman asteen päällystetyn tieverkon ja soratiestön ylläpitoon.