Olet täällä

Kuusi
24.7.2020 - 12:26
Kainuun liitto on ollut mukana Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa BRIDGES -projektissa vuodesta 2016 lähtien. Kainuussa on laadittu metsätalouden sivuvirtoihin liittyvä toimintasuunnitelma, jonka kaikki kolme osa-aluetta ovat toteutumassa hankesuunnitelman mukaisesti. Lue lisää hankkeen englanninkielisesti uutiskirjeestä!
Bridges logo
4.11.2019 - 9:17
Interreg Europe -rahoitteinen BRIDGES -projekti avaa Kainuussa hakukierroksen miniprojekteille pilotin ”Transregional Access to Innovation on Demand” puitteissa. Pilottitoimien tavoitteena on testata toteuttamisalueilla tutkimuksen ja liiketoiminnan välisiä ratkaisuja ja tukea alueellisen tutkimuksen kaupallistamista kansainvälistymisen ja alueellisen tuottavuuspohjan laajentamisen kautta.
Bridges -hankkeen kokous Uudenmaan liitossa 11.-12.9.2018
13.9.2018 - 12:52
Bridges -hankkeen partnerien kaksipäiväisessä kokouksessa Helsingissä yhdeksän partnerialueen edustajat seitsemästä eri maasta keskustelivat laatimistaan toimintasuunnitelmista. Kokouksen perusteella toimintasuunnitelmat voidaan viimeistellä ja aloittaa niiden vieminen käytäntöön. Kokouksessa myös vieraili Marina Ranga Euroopan komission tutkimuskeskuksesta.