Olet täällä

 

Mikä Barents?

Viralliset yhteistyöelimet

Europe Direct Kainuu logo
15.12.2015 - 13:55
Kainuun liitto ja Europe Direct Kainuu järjestivät 14.12.2015 informaatio- ja keskustelutilaisuuden Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmista, Barents -yhteistyöstä ja Kainuulaisten toimijoiden mahdollisuuksista osallistua niihin. Tilaisuudessa kuultiin puhujia mm. Kuntaliitosta, Suomen Barents keskuksesta, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistosta, TEMistä ja Komission Suomen-edustustosta.
Igor Orlov ja Timo Korhonen
14.10.2015 - 10:19
Barentsin yhteistyön aluetason puheenjohtajuus on vuosina 2015 - 2017 Kainuulla. Venäjä hoitaa samaan aikaan valtiotason puheenjohtajuutta. Kainuun puheenjohtajuuskauden painopisteet julkaistiin Oulussa 14. lokakuuta. Kainuu on valinnut kuusi eri painopistealuetta, joista läpileikkaava on yhteistyön syventäminen ja tehostaminen. Puheenjohtajuus on Kainuulle näytön paikka ja suuri mahdollisuus.
26.5.2015 - 14:20
Pohjoisen alueen merkitys kasvaa seuraavien vuosien aikana myös Kainuun kannalta. Yksistään Barentsin alueella arvioidaan olevan hankesuunnitelmia noin 140 miljardin euron arvosta. Mahdollisuuksia liiketoiminnan kannattavaan kasvattamiseen löytyy myös kainuulaisille yrityksille. Lisää potkua yhteistyöhön tuo myös Kainuun tuleva puheenjohtajuuskausi Barentsin alueneuvostossa (BRC).

Samaan aikaan Barentsin euroarktisen neuvoston kanssa perustettiin myös sen kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä Barentsin alueneuvosto (Barents Regional Council, BRC).  Neuvosto kokoontuu yleensä 2 kertaa vuodessa. Alueneuvoston toimeenpanevana elimenä toimii jäsenalueiden virkamiehistä ja poliitikoista muodostuva aluekomitea (Barents Regional Committee, RC), joka vastaa työstä alueneuvoston kokousten välillä. Komitea valmistelee alueneuvoston kokoukset ja huolehtii päätösten toimeenpanosta. Sekä alueneuvostossa että aluekomiteassa on kiertävä puheenjohtajuus.

Barents -yhteistyön ylin toimielin Barentsin euroarktinen neuvosto (BEAC), joka perustettiin Norjan aloitteesta vuonna 1993. BEAC kokoontuu ulkoministeritasolla joka toinen vuosi kulloisessakin puheenjohtajamaassa. Puheenjohtajuus kiertää Norjan, Suomen, Ruotsin ja Venäjän kesken kahden vuoden jaksoissa. BEAC:n kokousten välillä sen yhteistyötä organisoi virkamieskomitea (Committee of Senior Officials, CSO), joka koostuu edellä mainittujen kuuden jäsenmaan hallitusten ja Euroopan Komission edustajista. CSO kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa.

Barentsin yhteistyötä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän kesken toteutetaan sekä valtioiden tasolla ministeriöiden kesken että aluetasolla aluehallintojen kesken. Barentsin alueen yhteistyötä harjoitetaan useassa eri käytännön muodossa, tavoitteena tukea ja edistää alueen vakaata ja kestävää kehitystä ja yhteistyötä aluetasolla. Barents-yhteistyö tuo alueellisen ja käytännönläheisen näkökulman laajempaan arktiseen yhteistyöhön ja tuo samanaikaisesti laajemman Barentsin alueen viitekehyksen alueelliseen kehittämiseen.

Sivut