Olet täällä

Suomi 100 -tunnuksen hakeminen

Tehtävät

Suomi 100 -tunnusten hakuaika on päättynyt 31.10. Kiitos kaikille Suomi 100 -ohjelmaan hakeneille!

Hakeminen Suomi 100 -ohjelmaan lähtee liikkeelle hyvästä ideasta

Hanke voi olla tapahtuma, tilaisuus, näyttely, taideteos, kehitysprojekti, päätös tai kampanja. Yhteyden juhlavuoteen tulee ilmetä selvästi hankkeen sisällöstä. Hankkeet voivat liittyä laajasti elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueisiin.

Hankkeen tulee toteuttaa teemaa YHDESSÄ. Yhteistyö voi toteutua uudenlaisen yhteistyön, laajan osallistumisen sekä laajan yhteistyön kautta. Hanke voi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhdistää kokemuksena monia erilaisia kohderyhmiä.

Lisäksi hankkeen tulee toteuttaa jotain kolmesta painopistealueesta:

Menneisyys, Suomen 100 vuotta.
Itsenäisen Suomen rakentuminen. Ymmärrys siitä, mikä on olennaista Suomen sadassa vuodessa: kansanvallan tarina laajasti nähtynä, sananvapaus, itsenäisyyden tekijät ja näkijät sekä itsenäisen Suomen kulttuuri, sivistys ja arvot. Hankkeiden sisältö liittyy ensisijaisesti ajanjaksoon 1917-2016.

Nykyisyys, Suomi tänään vuonna 2017.
Suomi-omakuva: Millainen Suomi on juuri nyt. Ajassa olevat ilmiöt, ihmiset, tekijät ja näkijät. Yhteiset elämykset elämän koko kirjossa, juhlan kokeminen yhdessä kaikkialla Suomessa. Hankkeiden sisältö liittyy nykyhetkeen eli vuoteen 2017.

Tulevaisuus , Suomen tulevaisuus.
Millaisen Suomen tahdomme ja teemme; konkreettisia tekoja ja päätöksiä, jotka vahvistavat Suomea ja Suomen ja suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Uuden kokeilua, lupa tehdään toisin.

Keskeistä on, että

  • yhteys itsenäiseen Suomeen tulee selkeästi esiin
  • hankkeen sisältö tapahtuu valtaosin vuonna 2017
  • yhdessä-teema on tekemisen tavan ja sisällön ytimessä
  • jos tapahtuma on vuosittain toistuva, vuoden 2017 tapahtumalla on erityinen juhlavuoden teeman mukainen sisältö

 

Suomi 100 -ohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella. Saat sähköpostiisi tiedon noin kahden viikon kuluessa, onko hanke hyväksytty mukaan ohjelmaan. Hyväksymisen jälkeen saat myös oikeudet käyttää Suomi 100 tunnuksia hankkeen esittelyssä ja markkinoinnissa. Lisäksi ohjelmaan hyväksytyt hankkeet pääsevät mukaan yhteiseen valtakunnalliseen viestintään ja markkinointiin.

Erityistä painoarvoa annetaan myös seuraaville asioille:

  • Vaikuttavuus: hanke vahvistaa Suomea tai suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta jollakin konkreettisella tavalla, esim. tekoina, päätöksinä tai niihin johtavina toimintana
  • Ainutlaatuisuus, innovatiivisuus, luovuus: hanke on jotain uutta ja erityistä tai uudella tavalla tehty, tai siihen liittyy sellaisia elementtejä.
  • Saatavuus: hankkeen keskeinen sisältö on mahdollisimman laajasti käytettävissä esimerkiksi verkossa.

 

Näin haet mukaan Suomi 100 -ohjelmaan:

 

Tiedote: Suomi 100 -ohjelmaan voi hakea vielä lokakuun ajan