Olet täällä

Spot-lit

NPA -hankkeen BLITZ (Business of Literature Zones) tavoitteena on kehittää kirjallisuusmatkailua partnerialueilla tuotenimen Spot-lit alla. Kainuussa partnereita on kaksi; Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Tervetuloa tutustumaan tavoitteisiimme ja toimenpiteisiimme - olet lämpimästi tervetullut myös osallistumaan #Spotlit toimintaan!

 

Spotlit logo

Ajankohtaista - kirjallisuusmatkailun tuotteistamistyöpajat

Hankkeeseen liittyvä pk-yritysten kehittämisohjelma on käynnistymässä ja ensimmäiset orientoivat työpajat on jo pidetty Kajaanissa, Kuhmossa, Suomussalmella ja Vuokatissa. Kiitos kaikille osallistuneille!
Tilaisuuksien materiaalit on koottu sivun alareunan materiaalipankkiin. ​

Aiemmin Kainuussa on toteutettu Kotiseutuliiton fasilitoima kumppanuustyöpaja Kajaanin ammattikorkeakoululla 9.10.2019, myös fasilitaattori Marika Punamäen pitämän esityksen löydät alta. 

Seuraavaksi tarkoituksena päästä tuotteistamiseen ja markkinointiin saakka. Seuraavat kaksi työpajakokonaisuutta fasilitoi Aurana Oy, jonka yrittäjillä on kokemusta organisaatioiden matkailupalvelujen kehittämisestä yli 35 vuoden kokemuksella ja laajalla kontaktiverkolla matkailualalta. 

Tuotekehitystyöpaja Kainuun kulttuurimatkailuun tiistaina 28.1.2020 klo 12–18

Ilmoittaudu ja tee ennakkotehtävä osoitteessa https://webropol.com/ep/kainuunkirjallisuus
Ravintola Wanha kerho, Kauppakatu 40, Kajaani

- Liikeideat ja tavoitteet
- Ideoista tuotteiksi ja palveluiksi
- Tuoteviestit ja markkinointi
- Verkostot tuottajina
- Kaupallistaminen ja myynti
- Rahoitusmahdollisuudet
- Kotitehtävät ja aikataulutus jatkolle

Klo 11 osallistujille tarjotaan lounas, klo 17–18 on mahdollisuus omiin sparrausaikoihin työpajan järjestäjien kanssa.

Jatkotyöpaja edelliseen osallistuneille keskiviikkona 26.2.2020 klo 12–18.

Kirjallisuusmatkailun kehittämisohjelma

Tuotteistamistyöpajojen jälkeen osallistujilta otetaan vastaan hakemuksia kirjallisuusmatkailun kehittämisohjelmaan, joka on avoin pk-yrityksille, sosiaalisille yrityksille, yhteisöryhmille, kirjallisuusyhdistyksille jne. myöhemmin julkaistavan hakuohjeen mukaisesti. Tässä vaiheessa ohjeeksi on saatu, että:

 • hakijoiden täytyy olla kainuulaisia (todennäköisesti he voivat kuitenkin tehdä kehittämisyhteistyötä Kainuun ulkopuolisten tahojenkin kanssa)
 • hakijoiden on täytynyt osallistua yhteen aiemmista työpajoista
 • hakijoilla tulee olla toteuttamiskelpoinen, kirjallisuusmatkailuun keskittyvä idea/ esitys
 • kaikkien mukaan hakevien tulee toimittaa yhtenäiset hakemukset, joissa kerrotaan ideasta ja siitä, kuinka sitä aikoo kehittää eteenpäin, työhön tarvitsemastaan tuesta, siitä miten hankkeen tuki auttaisi liiketoiminnan kehittämisessä ja myös jatkuvuusnäkökulmasta.
 • Hakemukset käsitellään hankepartnereiden kesken
 • Kultakin alueelta valitaan 5 hakemusta, joille voidaan kullekin antaa jopa 10 000 € arvoinen innovaatioseteli (HUOM: omarahoitusta ei vaadita).
   

Kehittämisohjelman sisältö:

 • Ohjelman kesto on 12 kuukautta
 • Sisältö räätälöidään hakijoiden tarpeisiin
 • Toimenpiteitä kerran kuukaudessa, sekoittaen esimerkiksi mentorointia ja ryhmätapaamisia
   

Alustavan tiedon mukaisesti myönnettävää innovaatioseteliä voisi käyttää:

 • Materiaalin/ välineistön hankintaan
 • Markkinointiin (mukaan lukien brändäys ja verkkosivujen kehittäminen)
 • Asiantuntijapalveluihin (esimerkiksi ohjaaja/ tuottaja, sosiaalisen median asiantuntija..)
 • Digitaalisuuden kehittämiseen (esimerkiksi sovellukset, pelillistäminen)
 • Festivaalin/ tapahtuman järjestämiseen liittyviin kustannuksiin

 

Spotlit website and Wigtown App

Projektin tiedot

Projektin koko nimi: Business of Literature Zones (lyhenne: BLITZ)
Pääpartneri: Irish Central Border Area Network Ltd. (ICBAN), Pohjois-Irlanti
Toteuttamisaika:  1.10.2018 - 30.9.2021
Kokonaisbudjetti: 1 952 668,94 €
Kainuun budjetti: Kainuun liitto 295 198,14 €, KAMK 273 415,14 €

Projektipartnerit

PP 1 (pääpartneri) Irish Central Border Area Network Ltd. (ICBAN), Pohjois-Irlanti
PP 2 Western Development Commission WDC, Irlanti
PP 3 Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Suomi
PP 4 Lapin ammattikorkeakoulu, Suomi
PP 5 Kainuun liitto, Suomi
PP 6 Wigtown Festival Company WFC, Skotlanti
PP 7 Arts Over  Borders AOB, , Pohjois-Irlanti
PP 8 (liitännäispartneri) Reykjavik  UNESCO City of Literature, Islanti
PP 9 (liitännäispartneri) Edinburgh UNESCO City of Literature Trust, Skotlanti

NPA logotype

Projektin tavoite

Projektin visiona on kasvattaa yrittäjyyttä ja PK -yritysten pääsyä paikallisia markkinoita laajemmille markkinoille kehittämällä ja markkinoimalla kirjallisuusmatkailutuotteita.  Tiedon ja näkyvyyden lisäämisen ja asenteiden muuttamisen kautta koskien kirjallisuusmatkailun asemaa alueellisen talouselämän osatekijänä projekti kehittää pienten ja keskisuurten yritysten kapasiteettia toimia laajemmilla markkinoilla.

Tavoitteeseen tähdätään mm:

 • Luomalla kirjallisuusmatkailuverkosto sekä PK -yritysten kirjallisuusmatkailua tukeva toimintaohjelma, jonka puitteissa partnerit yli rajojen työskentelevät.
 • Kehittämällä ja testaamalla 4 kirjallisuusmatkailun mallia.
 • Julkaisemalla kirjallisuusmatkailun kehittämisen opas.
 • Kytkemällä 40 PK -yritystä mukaan kehittämään yhdessä kirjallisuusmatkailusektoria työpajoissa ja kehittämisohjelmassa.
 • Käynnistämällä PK -yritysten klusteritoiminta.
 • Kehittämällä vähintään 20 uutta kirjallisuusmatkailun tuotetta tai palvelua.
 • Luomalla kirjallisuusmatkailutuotteet ja niihin liittyvät matkailupalvelut yhteen kokoava ja niitä esittelevä digitaalinen alusta ja käyttämällä innovatiivisia ICT-ratkaisuja, sähköistä kaupankäyntiä ja sosiaalista mediaa.

Seuraa projektin kanavia

 

Verkkosivumme löytyy osoitteesta https://www.spot-lit.eu
Twitter: https://twitter.com/spot_lit_eu 
Instagram: https://www.instagram.com/spot_lit_eu

Lisätiedot