Olet täällä

Pohjoismainen demografiahanke

Euroopan harvaan asutut alueet kohtaavat suuria haasteita työikäisen väestön määrän vähetessä ja ikääntyvien määrän lisääntyessä. Tämänkaltainen väestönkehitys johtaa väistämättä myös verotulojen vähenemiseen ja vaikeuttaa julkisten palveluiden tuottamista alueella. Ongelmaan pyrittiin vastaamaan Jämtlannin (Ruotsi), Westfjordsin (Islanti) ja Kainuun yhteisellä hankkeella vuosina 2014-2015.

Kajaanin tori elokuussa 2013

 

Pohjoismaisen demografiahankkeen (Regional collaboration on the theme of migration / demographics for maintaining employment and tax base) lähtökohtana oli, että väestökehityksen negatiivinen kierre hankealueille tulisi katkaista, jotta verotuloin järjestettävät julkiset palvelut voidaan jatkossakin järjestää laadukkaalla tavalla.  Hankealueille tulisi houkutella muuttoliikettä, mutta myös nykyiselle väestölle taata toimeentulon mahdollisuudet.

Väestön väheneminen hankealueilla on mahdollista katkaista vain kokonaisvaltaisen lähestymistavan turvin, ja täten mahdollistaa verovaroin ylläpidettävät hyvinvointipalvelut alueilla sekä pitää niiden liiketoimintaympäristö houkuttelevana. Hankkeen kesto oli kaksi vuotta, mutta väestönkasvua on mahdollista saavuttaa vain pitkäjänteisen työn kautta. Hankkeen aikana tavoitteena oli tämän takia muodostaa hankealueiden eri sidosryhmille yhteinen näkemys alueidensa mahdollisuuksista asumiselle ja työskentelemiselle. 

Hankkeessa olivat mukana kaikki Jämtlannin maakunnan (Ruotsi) kahdeksan kuntaa jatkaen aiemmissa alueellisissa hankkeissa aloitettua työtä. Islannista mukana oli Westfjordsin alue yhdeksän kunnan voimin.  Myös Kainuun kaikki yhdeksän kuntaa osallistuivat hankkeeseen.

Hankkeen rahoitus tuli Pohjoismaisen Ministerineuvoston Nordic Demographic -ohjelmasta 2014.

Aiheeseen liittyvää materiaalia

Kainuun esitys hankkeen kick-off -seminaarissa toukokuussa 2014.

Kajaanissa 24.2.2015 pidetyn seminaarin "How to maintain employment and tax base in ageing and sparsely populated areas? Experiences and best practices from Jämtland, Westfjords and Kainuu region" materiaalit:

 

Lisätietoja

Hankkeen vetäjänä toimii Jämtlannin maakuntaliitto.
Kainuun liitossa lisätietoja hankkeesta antaa aluekehitysasiantuntija Jouni Ponnikas.