Olet täällä

Pohjoinen Ulottuvuus

Tehtävät

Pohjoinen ulottuvuus on yhteistyötä neljän tasavertaisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin välillä. Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteena on käytännön yhteistyön avulla tukea vakautta, hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueella.

Pohjoinen ulottuvuus on yhteistyötä neljän tasavertaisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin välillä. Maantieteellisesti pohjoisen ulottuvuuden alue kattaa Luoteis-Venäjän, Itämeren ja Euroopan arktiset alueet, mukaan lukien Barentsin alue. Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteena on käytännön yhteistyön avulla tukea vakautta, hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueella. Hallitustenvälisen yhteistyön lisäksi pohjoinen ulottuvuus on laajentunut myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä liike-elämän väliseksi yhteistyöksi.

Pohjoisen ulottuvuuden politiikalla on omat toimielimet, jotka kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan pohjoisen ulottuvuuden kehittämisestä. Myös kumppanimaiden parlamentaarikot kokoontuvat joka toinen vuosi Pohjoisen ulottuvuuden parlamentaarikkofoorumiin edistämään toimintaa.

Pohjoisen ulottuvuuden innovatiivisena yhteistyömuotona on kumppanuusmalli. Kumppanuudet ovat keskenään luonteeltaan erilaisia, mutta niissä kaikissa pyritään yhdistämään poliittinen linjanveto, asiantuntijatyö ja käytännön tason hanketoiminta. Kumppanuudet pohjautuvat avoimelle, tasavertaiselle ja laajapohjaiselle osallistumiselle. Monimuotoisuutensa vuoksi ne ovat osoittautuneet käyttökelpoiseksi tavaksi tehdä konkreettista yhteistyötä.
Kumppanuuksia on neljä: ympäristökumppanuus, sosiaali- ja terveyskumppanuus, liikenne- ja logistiikkakumppanuus sekä kulttuurikumppanuus. Muita toimintamuotoja ovat Pohjoisen ulottuvuuden instituutti ja Pohjoisen ulottuvuuden yritysneuvosto.

Kainuu on mukana lokakuussa 2009 perustetussa Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics (NDPTL) -yhteistyössä. Liikenne kuuluu pohjoisen ulottuvuuden kehittyviin painopistealoihin, sillä liikenneinfrastruktuurin parantaminen on alueen taloudellisen kehityksen kannalta tärkeää. Kumppanuuden tavoite on vauhdittaa pohjoisiin kuljetusväyliin liittyviä hankkeita Itämeren ympäristössä ja Barentsin alueella. Hankkeiden lisäksi kumppanuus tarjoaa keskustelufoorumin politiikkojen ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi liikennekysymyksissä. Sen yhteyteen on Suomen aloitteesta perustettu rahasto, josta tuetaan yhteishankkeita. Kumppanuuden toiminta keskittyy Luoteis-Venäjälle, Kaliningradiin, Itämeren ja Barentsin meren alueille sekä arktisille ja subarktisille alueille. Yhteistyössä ovat mukana Valko-Venäjä, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Venäjä, Ruotsi ja Euroopan komissio.