Olet täällä

Tarkastuslautakunta

Kainuun liiton tarkastuslautakunnassa on 7 maakuntavaltuuston valitsemaa jäsentä. Tarkastussäännön mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat maakuntavaltuutettuja. Muiden varsinaisten jäsenten tulee olla maakuntavaltuutettuja tai varavaltuutettuja.

Jäsenet nimetään maanantaina 7.7.2017.

Tarkastuslautakunnan tehtäviä tarkastussäännön 4 § mukaan ovat mm.:
1. seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurata tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehdä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehtia siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän  tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa,
3. tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen tarkastajan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kokoukset

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. Kokousaikataulua ylläpidetään Kainuun liiton verkkosivuilla. Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa sen valmistuttua.  Pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina Kainuun liiton ilmoitustaululla, Kauppakatu 1, Kajaani. Pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla tarkistuskierroksen jälkeen.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä ja lisätietojen antajana toimii hallintopäällikkö Harri Turkulainen.