Olet täällä

Tarkastuslautakunta

Kainuun liiton tarkastuslautakunnassa on 7 maakuntavaltuuston valitsemaa jäsentä. Kuntalain mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla maakuntavaltuutettuja. Hallintosäännön 7 §:n mukaan Kainuun liitossa myös muiden varsinaisten ja varajäsenten tulee olla maakuntavaltuutettuja.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Veijo Holappa ja varapuheenjohtajana Silja Keränen.

Tarkastuslautakunnan jäsenistö kokonaisuudessaan on seuraava:

Lukkari Anne, varajäsen Rimpiläinen Anni
Nykänen Kati, varajäsen Tolonen Helka
Holappa Veijo (pj.), varajäsen Kyllönen Antero
Pyykkönen Tuomas, varajäsen Pietilä Olli
Komulainen Ilmo, varajäsen Komulainen Antti
Varimo Pertti, varajäsen Bäckman Markku
Keränen Silja (vpj.), varajäsen Karvinen Hanna

Tarkastuslautakunnan tehtäviä kuntalain 121 §:ssä säädettyjen lisäksi ovat hallintosäännön 53 § mukaan mm.:
1. seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurata tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehdä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehtia siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän  tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa,
3. tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen tarkastajan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kokoukset

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. Kokousaikataulua ylläpidetään Kainuun liiton verkkosivuilla. Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa sen valmistuttua.  Pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina Kainuun liiton ilmoitustaululla, Kauppakatu 1, Kajaani. Pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla tarkistuskierroksen jälkeen.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä ja lisätietojen antajana toimii hallinto- ja talouspäällikkö Paula Halonen.