Olet täällä

Maakuntavaltuusto

Maakuntavaltuusto 2017-2018, 2019 - 31.5.2021

Maakuntavaltuuston puheenjohtajana toimii Matti Mulari, 1. varapuheenjohtajana Tiina Sarparanta ja 2. varapuheenjohtajana Raimo Piirainen

Maakuntavaltuuston jäsenet

Kaikkien puolueiden paikkaluvut maakuntavaltuustossa:

  • Suomen Keskusta: 15
  • Vasemmistoliitto: 7
  • Perussuomalaiset: 3
  • Kansallinen Kokoomus: 4
  • Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue: 3
  • Vihreä liitto: 2
  • Kristillisdemokraatit: 1
     

 Maakuntavaltuuston tehtävät

Maakuntavaltuuston erityisinä tehtävinä on Kainuun liiton perussopimuksen 12 § mukaan:

1. valita maakuntavaltuustolle vuosittain puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus maakuntahallituksen kokouksissa

2. hyväksyä jokaista varainhoitovuotta varten liitolle talousarvio ja sen hyväksymisen yhteydessä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma,

3. päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta sekä hyväksyessään tilinpäätöksen päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille,

4. valita maakuntahallituksen jäsenet, näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä maakuntahallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja päättää maakuntahallituksen toimikauden pituudesta,

5. perustaa tarpeelliseksi katsomiansa toimielimiä,

6. asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten sekä valita tarkastuslautakunnan esityksen perusteella yksi tai useampi tilintarkastusyhteisö

7. tehdä perussopimuksen luvun  III valtuuston tehtäviksi osoitetut päätökset,

8. käsitellä mahdolliset muut maakuntavaltuuston päätettävät asiat.

Maakuntavaltuuston kokoukset

Maakuntavaltuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia. Kokousaikataulua ylläpidetään Kainuun liiton verkkosivuilla. Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa viikko ennen kokousta ja pöytäkirja julkaistaan tarkistuskierroksen jälkeen.

Maakuntavaltuuston sihteerinä ja lisätietojen antajana toimii hallintojohtaja Paula Halonen

Maakuntavaltuuston kokoustiedotteet