Olet täällä

Maakuntahallitus

Maakuntahallitus 2017 - 2019

Maakuntahallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto on valittu maanantaina 7.8.2017. Puheenjohtajana toimii  Timo Korhonen, 1. varapuheenjohtajana Eila Aavakare ja 2. varapuheenjohtajana Tarja Tolonen.

Maakuntahallituksen tehtävät

Maakuntahallituksen tehtävä perussopimuksen 16 § mukaan on valvoa kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tehdä sen puolesta sopimukset. Maakuntahallituksen tehtävät määritellään tarkemmin hallintosäännössä.

Kokoukset

Kokousaikataulua ylläpidetään Kainuun liiton verkkosivuilla. Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa kokousta edeltävänä keskiviikkona. Pöytäkirja julkaistaan tarkistuskierroksen jälkeen. Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina Kainuun liiton ilmoitustaululla, os. Kauppakatu 1, 2. krs., Kajaani.

Maakuntahallituksen sihteerinä ja lisätietojen antajana toimii hallintojohtaja Paula Halonen.