Olet täällä

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR

Kokoonpano

Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) 16 jäsentä.  Yhteistyöryhmässä on oltava tasapuolisesti edustettuina: 1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, 2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja 3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt, sekä muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät tahot. Lisäksi kokoonpanoon kuuluu seitsemän asiantuntijajäsentä.

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) uudet jäsenet ja puheenjohtaja on nimetty maakuntahallituksen kokouksessa 28.8.2017  ja varapuheenjohtajisto nimettiin maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksessa 23.10.2017. 

Puheenjohtaja Timo Korhonen, Sotkamo
1. varapuheenjohtaja Harri Peltola, kuntien edustaja
2. varapuheenjohtaja Kari Pehkonen, rahoittajien edustaja
3. varapuheenjohtaja Veli-Matti Karppinen, järjestöjen edustaja

Laki alueiden kehittämisestä edellyttää, että maakunnan yhteistyöryhmällä on sihteeristö, jonka tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä mm. maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja se liitteenä oleva yhteistyöasiakirja.  Sihteeristöön kuuluu kymmenen jäsentä.

Kokoukset

Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa viikko ennen kokousta.  Pöytäkirja julkaistaan tarkistuskierroksen jälkeen.

Yhteistyöryhmän sihteerinä ja lisätietojen antajana toimii EU-koordinaattori Oili Paloniemi