Olet täällä

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR

Kokoonpano

Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) 16 jäsentä.  Yhteistyöryhmässä on oltava tasapuolisesti edustettuina: 1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, 2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja 3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt, sekä muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät tahot. Lisäksi kokoonpanoon kuuluu seitsemän asiantuntijajäsentä.

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) uudet jäsenet ja puheenjohtajisto nimetään elokuun 2017 aikana. Puheenjohtajisto päättyneellä kaudella on ollut seuraava:

Puheenjohtaja Timo Korhonen, Sotkamo
1. varapuheenjohtaja Asta Tolonen, kuntien edustaja
2. varapuheenjohtaja Kari Pääkkönen, rahoittajien edustaja
3. varapuheenjohtaja Timo Leppänen, järjestöjen edustaja

Laki alueiden kehittämisestä edellyttää, että maakunnan yhteistyöryhmällä on sihteeristö, jonka tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä mm. maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja se liitteenä oleva yhteistyöasiakirja.  Sihteeristöön kuuluu kymmenen jäsentä.

Kokoukset

Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa viikko ennen kokousta.  Pöytäkirja julkaistaan tarkistuskierroksen jälkeen.

Yhteistyöryhmän sihteerinä ja lisätietojen antajana toimii EU-hankekoordinaattori Oili Paloniemi