Olet täällä

Päätöksenteko

Maakuntavaltuusto

Kainuun liiton maakuntavaltuustossa on yhteensä 35 kuntien nimeämää maakuntavaltuutettua ja henkilökohtaista varavaltuutettua. Kuntien valtuustot valitsevat maakuntavaltuustoon edustajat perussopimuksen mukaisesti, kunnan asukasluvun mukaan. Varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen valitaan samoin perustein ja molemmat ovat jäsenkunnan valtuutettuja.

Paikkamäärät määräytyvät kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella. Paikkamäärät v. 2017 alkaneella valtuustokaudella ovat seuraavat:

  • Kajaani 15 edustajaa.
  • Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi 4 edustajaa.
  • Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka ja Ristijärvi 2 edustajaa.

Maakuntahallitus

Kainuun liiton maakuntahallituksessa on 12 maakuntavaltuuston valitsemaa jäsentä. Perussopimuksen mukaisesti maakuntahallituksessa on kaupunkien ja kuntien edustajia seuraavasti:

  •  Kajaani, vähintään 4 edustajaa.
  •  Muut kunnat, vähintään 1 edustaja.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän (MYR). Kainuun liiton yhteistyöryhmässä (MYR) on 16 jäsentä ja 8 asiantuntijajäsentä.

Yhteistyöryhmässä on oltava tasapuolisesti edustettuina: 1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, 2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja 3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt, sekä muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät tahot.

Tarkastuslautakunta

Kainuun liiton tarkastuslautakunnassa on 7 maakuntavaltuuston valitsemaa jäsentä. Tarkastussäännön mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat maakuntavaltuutettuja. Muiden varsinaisten jäsenten tulee olla maakuntavaltuutettuja tai varavaltuutettuja.