Olet täällä

Oulujärvi

Oulujärvi on Kainuun maakuntajärvi.

Kainuun mereksi kutsutulla Oulujärvellä ovat Suomen suurimmat sisävesien selät sekä upeat hiekkarannat eri puolilla järveä. Järvi sijaitsee läntisessä Kainuussa Kajaanissa, Paltamossa ja Vaalassa. Oulujärven jakaa kahteen osaan komea Manamansalon saari – oikea helmi uljaan meren keskellä. Oulujärvi on Suomen neljänneksi suurin järvi. Keskipinta-ala on 928 m2 ja keskisyvyys 7 m.

Oulujärveen laskee kaksi valuma-alueeltaan laajaa ja virtaamaltaan suurta jokea, Kajaaninjoki ja Kiehimänjoki sekä pienehköt Varisjoki ja Mainuanjoki. Oulujärven vedet virtaavat Oulujoen kautta Perämereen. Oulujärven vesireitti oli aikoinaan merkittävä kulkuväylä, vaikka reitin joet olivatkin vuolasvirtaisia ja kivikkoisia.

Oulujärvi jakaantuu kolmeen laajaan järvenselkään. Järven länsipuolta kutsutaan Niskanseläksi, keskiosaa Ärjänseläksi ja itäosaa Paltaseläksi. Ärjänselkä on Suomen suurin sisävesiselkä, jossa ei saaria juuri ole. Sen keskiosassa kohoaa vain korkeatörmäinen Ärjänsaari. Ärjänselkä on poikkeuksellisen merellinen ja tuulinen. Sana "ärjä" tarkoittaakin tuulista paikkkaa. Paltaselkä poikkeaa edellä mainituista vesiselistä lukuisten saariensa vuoksi.

Järveä ympäröivä puusto koostuu pääasiassa havumetsästä eli männyistä ja kuusista. Marjoista alueella esiintyy pääasiassa puolukkaa ja mustikkaa. Niiden lisäksi jollain alueilla esiintyy lakkaa, karpaloa ja vadelmaa.

Oulujärvi valittiin Kainuun maakuntajärveksi 12.10.2011.

Oulujärvi