Olet täällä

Northern Axis -Barents Link -hanke (NABL)

NABL aloituskokous 21.1.2020 Kajaanissa
Kainuun liitto on pääpartnerina Kolartic CBC -hankkeessa Northern Axis – Barents Link (NABL), jonka tavoitteena on parempi itä-länsi-liikennekäytäväliikenne ja rajat ylittävä liikkuvuus pohjoisella akselilla ja niiden verkottuminen jäämerelle. Hankkeessa on 10 partneria Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä.

Kainuun liitto on pääpartnerina 4.11.2019 alkaneessa Kolartic CBC:n rahoittamassa hankkeessa Northern Axis – Barents Link (NABL). Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,2 M€ ja hanke kestää 28.2.2022 saakka.

Hankkeessa on yhteensä 10 partneria Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä: 

 • Kainuun liitto, Suomi (Lead Partner)
 • Futurum AS, Norja
 • Northern (Arctic) Federal University, Venäjä
 • Itä-Lapin kuntayhtymä, Suomi
 • Strategic Partnership on Economic and Social Development of the North-West Federal District, Venäjä
 • Luulajan yliopisto, Ruotsi
 • Arkangelin alueellinen tiehallinto, Venäjä
 • Nenets Oil Company -osakeyhtiö, Venäjä
 • Väyläviraston Oulun toimipiste, Suomi
 • Arktinen Yliopisto, Norja

 

Hankkeen tavoitteena on parempi itä-länsi-liikennekäytäväliikenne ja rajat ylittävä liikkuvuus pohjoisella akselilla ja niiden verkottuminen jäämerelle. Hankkeen aikana selvitetään:

 • Parempia maantiekuljetusmahdollisuuksia Vartius-Arkangel sekä Arkangel-Nenetsia väleillä
 • Rautatieselvityksiä Suomen ja Venäjän puolella
 • Rajanylityksen kehittämistä Vartius/Lyttä raja-asemalla (elintarvikkeet, kontit, bulkki, metalli)
 • Lentoliikenteen selvittämistä Pohjois-Suomen ja Venäjän välillä
 • Tuulienergian mahdollisuuksia Barentsin pohjoisilla alueilla 
 • Ofotban-Malmban toteutettavuus ja vaikutukset liikennevirtoihin
 • Yliopistoyhteistyössä selvitysten kautta tietotaidon lisäämistä opetukseen

 

Kolarctic CBC logo

 

Lisätiedot