Olet täällä

Kainuun liiton lausunto Vaalan kunnan siirtämisestä Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan

Kainuun liitto on antanut Vaalan siirtämistä koskevan lausunnon Valtiovarainministeriölle 19.11.2014

Kainuun maakuntahallitus on kokouksessaan 17.11.2014 § 142 käsitellyt lausuntoa Vaalan kunnan siirtämisestä Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan.

Maakuntahallitus päätti antaa seuraavan sisältöisen lausunnon:

"Kainuun maakuntahallitus kunnioittaa kuntien itsehallintoa ja Vaalan kunnan omaa päätöstä kuulua kokonaisuudessa Pohjois-Pohjanmaahan. Maakuntahallituksen näkemyksen mukaan Vaalan siirto olisi kuitenkin Kainuun maakunnan mutta myös Vaalan kunnan kannalta kielteinen erityisesti aluetalouden ja aluekehityksen osalta.

Maakuntahallituksen mielestä Vaalan siirtyminen Pohjois-Pohjanmaan liiton jäseneksi olisi hyvä arvioida, kun on selvillä kunta- ja palvelurakenteisiin liittyvät ratkaisut.

Jos siirtopäätös tehdään em. seikoista huolimatta, Kainuun liitto esittää, että EU-rakennerahastovarojen maakunnittaiseen kohdentamiseen ei tehdä muutoksia."      

  

MAAKUNTAHALLITUS

                        Pentti Malinen, maakuntajohtaja    

             Lausunto pdf-tiedostona: