Olet täällä

Kainuun maakunta -kuntayhtymän julkaisut

Kainuun liiton toimialaan 2006 - 2012 kuuluvat julkaisut

A-sarja:

A:1 Uusiutuva Kainuu. Kainuun maakuntasuunnitelma 2025 (2005)

A:2 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2006-2007 (2005)

A:3 Kainuun maakuntaohjelma 2006 - 2010 (2006)

A:4 Kainuun maakuntakaava 2020, Kaavaselostus 2006 (2006)

A:5 Kainuun viestintäsuunnitelma 2006 - 2008, päivitetty 2009 - 2012 (2006)

A:6 Kainuun kansalaisvaikuttamisen ohjelma 2006 - 2012 (2007)

A:7 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2008 - 2009 (2007)

A:8 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2009 - 2010 (2008)

A:9 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2010 - 2011 (2009)

A:10 Kainuun maakuntakaava 2020 (2009)

A:11 Kainuun maakuntaohjelma 2009 - 2014 (2010)

A:12 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2011 - 2012 (2010)

A:13 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2012 - 2013 (2011)

A:14 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Kaavaselostus (2012)

A:15 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2013 - 2014 (2012)

 

B-sarja:

B:1 Kainuun Venäjä-liiketoiminnan strategia 2005 - 2012 (2006)

B:7 Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa (2007)

B:8 Barents Link Corridor (2007)

B:9 Pohjoinen liikennekäytävä - северный транспортный коридор (2007)

B:10 Kainuun luontomatkailun teemaohjelma (2007)

B:13 Vartiuksen kansainvälisen raja-aseman kehittämissuunnitelma (2008)

B:14 Kainuun väestöennuste v. 2025 (2008)

B:15 Barents Link. Kansainvälisen raideliikenten markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 (2009)

B:15 Баренц-Линк. Концепция маркетинга и развития международного железнодорожного сообщения ВАРТИУС – КОЧКОМА 2009 (2009)

B:16 Kainuun runkoliikennesuunnitelma 2009 - 2012 (2009)

B:17 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi (2009)

B:19 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Lähtökohdat ja tavoitteet (2009)

B:20 Vienan reitti. Esiselvityshanke 2007 - 2008 (2009)

B:20 Беломорский маршрут. Предварительный исследовательский проект 2007–2008 гг. Федерация муниципалитетов региона Кайнуу (2009)

B:23 Viestintästrategia

B:25 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Vuosangan harjoitusalueen arkeologinen inventointi (Kainuun museo 2010)

B:26 Kainuun ilmastostrategia 2020

 

C-sarja:

C:3 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2007 - 2008 (2006)

 

D-sarja:

D:19 Luonto on Kainuun vahvuus. Kainuun maakuntakuvatutkimus 2008 (2008)