Olet täällä

Työelämä

Kainuu on elämisen laatua, joka tehdään osaamisella, yrittämisellä ja yhteistyöllä

Kainuu elää metsistään. Näin on sanottu pitkään ja se on edelleenkin käyttökelpoinen sanonta. Mutta viime vuosina on esiin noussut muitakin elinkeinoja ja toimialoja, jotka työllistävät yhä enemmän ja joiden osuus maakunnan elinkeinoalojen liikevaihdosta on yhä suurempi.

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) seuraavat, analysoivat ja ennakoivat aluetalouden, elinkeinojen, toimialojen, yritysten ja yrittäjyyden kehitystä. Kainuun maakuntastrategiassa tavoitetilaksi on asetettu maakunnan parantunut kilpailukyky ja kansainvälinen kasvu.

Kainuun tilastotieto

Kainuun tilastotiedot löytyvät Kainuun liiton sivuilta kohdasta Tietopalvelut, Tilastot ja ennakointitieto. Sivuille on kerätty tilastotietoa, julkaisuja ja tietoa alueen kehityksestä eri teemoissa.
Maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö Kainuun Etu Oy tukee elinkeinotoiminnan kehitystä ja auttaa avaintoimialojen yritysten kehitystä.

 

Kainuun kuntien tarjoamaa tietoa yrittäjille:

 

RekryKainuun Facebook