Olet täällä

Henkilökunta

Kainuun liitossa työskentelee henkilöstöä kolmella eri vastuualueella: alueidenkäyttö, elinkeino- ja aluekehitys sekä hallinto. Organisaatiossa toimii useita vastuualuerajat ylittäviä tiimejä, joista voit lukea enemmän kohdasta "tehtävät".

Malinen Pentti, maakuntajohtaja

Hallintopalvelut

Halonen Paula, hallintojohtaja

Kinnunen Viktoria, tiedonhallinnan asiantuntija
Kokkonen Aila, asianhallintasihteeri
Korhonen Arja, viestintäasiantuntija
Kyllönen Kirsi M, palvelusihteeri
Mikkonen Salli, johdon assistentti
Paloniemi Oili, EU-koordinaattori

Alueidenkäyttö

Heikkinen Hannu, suunnittelujohtaja

Huotari Jussi, projektipäällikkö
Juntunen Martti, maankäyttöasiantuntija
Nikola-Määttä Sanna, suunnittelija
Schroderus Sanna, aluesuunnitteluasiantuntija
Petrova Tatiana, projektipäällikkö 

Kurtti Rauno, projektipäällikkö, Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020 –hanke
Mäkelä Tommi, liikenneasiantuntija, Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020 –hanke

Elinkeino- ja aluekehitys

Ponnikas Jouni, aluekehitysjohtaja

Chaniotou Ninetta, projektipäällikkö
Immonen Heikki, EU-hankekoordinaattori
Karppinen Heidi, projektipäällikkö, Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040
Karppinen Paula, aluekehityspäällikkö
Kemppainen Seija, projektipäällikkö
Keränen Virpi, projektipäällikkö
Komulainen Minna, aluekehitysasiantuntija
Leinonen Markus, projektipäällikkö
Mustonen Minna, kansainvälisten asioiden assistentti
Niskanen Varpu, harjoittelija
Sormunen Henna, erityisasiantuntija
Sukuvaara Katja, aluekehityspäällikkö
Vilhu Eero, aluekehitysasiantuntija, EU-tiedottaja