Olet täällä

Hallinto

Tehtävät

organisaatiokaavio_2016.jpg

 

Kainuun liitossa työskentelee henkilöstöä kolmella eri vastuualueella: alueidenkäyttö, elinkeino- ja aluekehitys sekä hallinto.
Hallintosäännön 31 §:n mukaan maakuntajohtaja ja vastuualuepäälliköt sekä henkilöstön edustaja muodostavat Kainuun liiton johtoryhmän.
Kainuun liitto kuntayhtymän toimintaa ohjaavat perussopimuksen lisäksi hallintosääntö, maakuntavaltuuston työjärjestys, luottamushenkilöiden palkkiosääntö ja tarkastussääntö.
Tältä sivulta löydät Kainuun liiton lomakkeet mm. luottamusmieshallinnon käyttöön.