Olet täällä

Pentti Malinen

Pentti Malinen
Maakuntajohtaja

Johtaa maakunnan operatiivista toimintaa sekä osaltaan vastaa siitä, että maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan.

Vastaa toiminnan tuloksellisuudesta, suunnittelusta ja taloudesta. Johtaa, valvoo ja kehittää kuntayhtymän hallintoa ja toimintaa.

Maakuntajohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Lisäksi hän johtaa edunajamisen tiimin sekä kansainvälisten asioiden tiimin toimintaa.

 

Twitter: @MalinenPentti
LinkedIn

Matkapuhelin
044 7970 197