Olet täällä

Core Competence Development -projekti (CCD)

CCD -projekti oli Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun liiton ja Kainuun Edun yhteistyöprojekti, joka auttoi kainuulaisia pk-yrityksiä ICT, Cleantech- ja matkailualalta aloittamaan konkreettisia kansainvälistymistoimenpiteitä.

Core Competence Development (CCD) oli Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun liiton ja Kainuun Edun yhteistyöprojekti, jota rahoitti Manner-Suomen ESR-ohjelma (Kainuun ELY-keskus). Projektitiimi koottiin kaikista kolmesta yhteistyöorganisaatiosta niin, että yhteistyön avulla saavutettaisiin parhaita tuloksia yritysten kannalta, yhteistyön auttaen myös toteuttajaorganisaatioita kehittämään ja tehostamaan omia toimintojaan.

Maaliskuun lopussa 2015 päättynyt projekti toteutti konkreettista kansainvälistymistä ja T&K / innovaatiotoimintaa kainuulaisille ICT, Cleantech ja matkailualan pk-yrityksille.  Projektin lähtökohtana oli auttaa näitä yrityksiä kansainvälistymään ja aloittamaan kansainvälistä TKI toimintaa. Kohderyhmänä projektissa olivat edellä mainittujen toimialojen yritykset. Resurssipulasta kärsiviä pk-yrityksiä pyrittiin projektin avulla auttaa pääsemään kansainvälisille markkinoille ja aloittamaan kansainvälistä TKI toimintaa tarjoamalla koulutusta ja harjoittamalla systemaattista verkostointia.

Tulokset:

 • Kuutta yritystä avustettiin hankkimaan PIC-koodi, jota tarvitaan hakiessa EUn Horizon 2020 projekteihin
 • Kahta yritystä tuettiin heidän uusien tuotteidensa prototyyppivaiheessa
 • Kolme yritystä linkitettiin kansainvälisiin liiketoimintakumppaneihin markkinoille menoa varten.
 • Kaksi yritystä osallistui EUn Horisontti 2020 SME instrumentin 1. vaiheen hakuihin.
 • Yhdelle yritykselle löydettiin potentiaalisia kumppaneita kansainvälistymistä varten.
 • Neljä yritystä osallistui markkinatutkimus-kurssin opiskelijatöihin.
 • Julkaistiin artikkeli: 'Internationalisation of SMEs from the European Northern Sparsely Populated Areas: Case study of Kainuu SMEs' International Journal of Business Management and Research -lehdessä
 • Valmistui yksi opinnäytetyö Cleantech yritysten markkinointiongelmista ja saatettiin alulle kaksi muuta opinnäytetyötä, joista toinen käsittelee Cleantech toimialaa ja toinen Venäjän matkailumarkkinoita.
 • 43 matkailualan yritystä osallistui koulutuksiin jossa pyrittiin ymmärtämään ja tutustumaan paremmin Kiinan, Japanin ja Venäjän matkailumarkkinoihin sekä lisäämään tietoisuutta tarpeesta tuotetarjonnan muokkaukselle.
 • 19 henkeä yhteensä 13sta yrityksestä ja organisaatiosta osallistui IPR ja Success Factors for SMEs Growth -koulutuksiin.
 • Osallistuttiin kahteen messutapahtumaan kolmen yrityksen voimin. Kaksi yritystä osallistui Pollutec -messuille ja siellä olevaan Enterprise Europe Networkin (EEN) järjestämään B2Match tapahtumaan Ranskan Lyonissa joulukuussa 2014, sekä yksi yritys osallistui Finnmateria messuille Jyväskylässä marraskuussa 2014.
 • Yritysten haastattelujen, keskustelujen ja samankaltaisten alueiden hyvien käytäntöjen perusteella annettiin suosituksia maakuntaohjelmaan 2014 toukokuussa.
 • Suoritettiin yksi liiketalouden AMK-tutkinto
 • Matkailusektorin osalta projektissa järjestettiin koulutuksia matkailuyrityksille kulttuuriasioista kahdelle Aasian markkinalle: Kiina ja Japani. Tämän johdosta yksi matkailualan verkosto suuntasi lisää kehittämistoimenpiteitä Kiinan markkinoille. Koska Venäjältä tulevien matkailijoiden määrä on laskussa Kainuussa, matkailuyrittäjille tarjottiin lisää tietoa muutostarpeista, kuinka uudistaa tarjontaa sekä segmentoida että markkinoida uudella tavalla Venäjän markkinoille.

 

Projektin aikana luotiin neljä menestystarinaa:

1) Kainuulainen yritys kansainvälistymispolulle

2) Kahden yrityksen suunta kohti Latinalaista Amerikkaa

3) Matkailuyritysten linkittyminen suoraan asiakkaisiin ja yhteistyössä suomalaisten toimijoiden kanssa

4) Hyötyä EU-ohjelmista