Olet täällä

Miten toimitaan

Tehtävät

Miten toimitaan? Oppilailla on vapaat kädet itse toteutukseen. Vision pohjana voi olla aiempi itsenäisyysjulistus tai liikkeelle voi lähteä tyhjältä pöydältä. Julistus voidaan tehdä myös kaveriporukalla, jokainen voi valita tavan julistuksen esittämiseen.

Itsenäisyysjulistuksen esitysmuoto on vapaa
Oppilaille annetaan vapaat kädet itse toteutukseen. Vision pohjana voi olla aiempi 100 vuotta sitten tehty itsenäisyysjulistus tai liikkeelle voi lähteä uudella idealla. Tyyli on vapaa. Uusi visio voi olla muodoltaan

  • tekstiä
  • liikkuvaa kuvaa (video)
  • valokuvaa 
  • piirros
  • tai siinä voivat yhdistyä nämä kaikki.

Pääasia on, että vision avulla tuodaan esille se, miten tai millaiseksi nuoret toivovat Suomen kehittyvän seuraavan sadan vuoden aikana. Esitystapa ei saa olla ketään syrjivä. Esityskielinä voi olla suomi, ruotsi, saame tai viittomakieli. Tehdäänkö visiot yksilötyönä vai ryhmässä, asia on myös koulujen päätettävissä. Visiot voidaan laatia myös kaveriporukalla tai muussa ryhmässä.

100visio ohjeistus (pdf)

Itsenäisyysjulistus 6.12.1917

100 visio