Olet täällä

Mikä MaNu?

Kainuussa on jo vuodesta 2008 lähtien toiminut maakunnallinen nuorisovaltuusto, MaNu. Vuoden 2014 alusta alkaen maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii Kainuun maakuntahallituksen nimeämänä, toimien yhteistyössä myös Kainuun soten ja Kainuun kuntien kanssa.
Manun mainospalagaatti 2017

Lähtökohta nuorisolaista

Nuorisolain 8 § mukaan ”Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa”. Yhtenä tapana toteuttaa tätä osallisuutta ovat olleet nuorten vaikuttajaryhmät, jotka toimivat keskenään hieman eri tavoin ja niitä myös saatetaan kutsua  erilaisilla nimillä. Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Tällä hetkellä noin 70 prosentissa Suomen kunnista toimii nuorisovaltuusto tai jokin muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Lisätietoa aiheesta voit lukea esimerkiksi osoitteesta http://www.nuva.fi/.

Kainuu on asiassa edelläkävijä, sillä Kainuussa on jo toiminut kunnallisten vaikuttajaryhmien ohella vuosien 2008-2012 aikana maakunnallinen nuorisovaltuusto, MaNu. Silloinen MaNu sai alkunsa ja resurssinsa Kainuun maakunta –kuntayhtymän rahoittamasta Nuorten Kainuu –hankkeesta.  Alueen nuorten asioiden ajamista jatkaa Kainuussa vuoden 2014 alusta aloittanut maakunnallinen nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto on perustettu nuorten tekemän aloitteen pohjalta ja sen on nimennyt Kainuun maakuntahallitus.

Toimintamuodot

Maakunnallisen nuorisovaltuuston tehtävistä ei ole varsinaisia säännöksiä. Maakunnallisen nuorisovaltuuston on tarkoitus osallistua nuorisolain 8 §:n mukaisesti ”alueellista (~maakunnallista) nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn”.

Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintamuotoja olisivat esimerkiksi maakunnallisen nuorisofoorumin järjestäminen kaksi kertaa vuodessa, kummivaltuutettu- ja kansanedustajatapaamiset, maakuntavaltuuston kokouksiin osallistuminen sekä ajankohtaisimpana asiana maakunnan tulevaisuuden suunnitteluun osallistuminen. Kokouksissaan MaNu noudattaa Kainuun maakuntavaltuuston työjärjestystä soveltuvin osin.

Kummivaltuutetut

Yhteydenpidon ja kokemuksen vaihdon varmistamiseksi niin Kainuun maakuntavaltuusto kuin Kainuun SOTE -valtuustokin ovat nimenneet keskuudestaan, kustakin puolueryhmästä, nuorisovaltuustolle oman kummivaltuutettunsa.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii yhteistyössä kolmen eri organisaatiomuodon kanssa, joilla kullakin on oma erityisalansa nuorisoon liittyvissä asioissa.

Kainuun liitto

Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii Kainuun liiton huomassa. Kainuun liiton henkilöstö muun muassa auttaa nuorisovaltuuston kokousjärjestelyissä ja sen toimintaan liittyvissä käytännön asioissa. Kainuun liiton hallituksesta on nimetty MaNulle kummivaltuutetut ja henkilöstöstä yhteyshenkilöt.

Maakuntahallituksen nimeämät kummivaltuutetut:

 

Kainuun liiton nimeämät yhteyshenkilöt:

Lisätietoa Kainuun liiton päätöksenteosta löydät sivuiltamme kohdasta päätöksenteko.
Kainuun liiton hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat löydät Dynasty -tietopalvelusta.

Kainuun sote

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä eli Kainuun sote on myös nimennyt MaNulle omat kummivaltuutettunsa:

  • Holappa Veijo, Vas.
  • Horto Ilkka, Sdp.
  • Kurikka Elina, Kok.
  • Meriläinen Pasi, Sit.
  • Moilanen Erkki, Kesk.
  • Ritakallio-Knuutinen Pirjo, Ps.
  • Väisänen Sanni, Vihr.

 

Lisätietoa Kainuun soten päätöksenteosta löydät soten verkkosivuilta.
Kainuun soten hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat löydät erillisestä tietopalvelusta.

Kainuun kunnat

Kainuun kunnat (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) tarjoavat oman tukensa MaNun toiminnalle, muun muassa nuorisotyöntekijöiden työpanoksen kautta.