Olet täällä

Kainuun liiton hanketoiminta

Tehtävät

Kainuun liitto valmistelee ja toimeenpanee Kainuun maakuntaohjelmaa myös toteuttamalla toimialaansa ja maakuntastrategian painopisteisiin liittyviä hankkeita. Kainuun liitto voi myös tilata tai osarahoittaa maakuntaohjelmaan tiiviisti liittyvää toimintaa tai toimia hankepartnerina. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa Kainuun liitto on alueellaan keskeinen toteuttaja.

Omien hankkeiden valmistelusta Kainuun liitossa vastaavat kunkin aihealueen asiantuntijat, joihin voit olla suoraan yhteydessä. Kunkin kansainvälisen rahoitusohjelman osalta on nimetty vastuuhenkilöt:

 

Hyvä tuki kansainvälisten hankkeiden suunnittelussa voi olla myös esimerkiksi maakunnallinen kehittämisyhtiö Kainuun Etu Oy tai alueemme etuja Brysselissä ajava Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto.

Päättyneet hankkeet

CCD -projekti oli Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun liiton ja Kainuun Edun yhteistyöprojekti, joka auttoi kainuulaisia pk-yrityksiä ICT, Cleantech- ja matkailualalta aloittamaan konkreettisia kans
2.9.2013–31.07.2015 toteutetun Kainuun ennakointihankkeen tavoitteena oli luoda alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistaa ennakoivaa työotetta ja rakentaa ennakointiportaali.
Euroopan harvaan asutut alueet kohtaavat suuria haasteita työikäisen väestön määrän vähetessä ja ikääntyvien määrän lisääntyessä.
Kaista Kainuuseen -hanke oli osa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi-hanketta, sen tehtävänä oli edistää nopeiden laajakaistayhteyksien aikaansaamista Kainuun haja-asutusalueille ja valtakunnallisen Laa