Olet täällä

Kainuun matkailustrategia vuosille 2018-2021

Tehtävät

Viimeisimmän Kainuun maakuntakuvatutkimuksen mukaan matkailu Kainuussa kiinnostaa lähes kolmea miljoonaa suomalaista. Alueen matkailuvolyymi onkin perustunut tähän asti pääosin kotimaisen matkailun varaan. Kainuussa on hyvät edellytykset matkailun kasvulle ja uutta, kestävää kasvua tullaan tekemään aktiivisesti kansainvälisessä matkailussa. Matkailustrategiassa on koottu suuntaviivat Kainuun matkailun kehittämiselle.
Maastopyöräilyä Hossassa

Kainuun matkailustrategia on hyväksytty Kainuun maakuntahallituksessa 15.1.2018. Kainuun matkailustrategia on Kainuu-ohjelmaa täydentävä erillissuunnitelma. Matkailu on valittu yhdeksi Kainuun kehittämisen kärkiteemoista.

Kainuun matkailustrategialla luodaan kasvua Kainuun kansainväliseen ja kotimaan matkailuun. Tavoitteeseen pyritään kohdentamalla toimenpiteet markkinoiden kasvattamiseen ja kasvun tukemiseen, matkailutuotteiden uudistamiseen ja uusiin investointeihin sekä saavutettavuuden parantamiseen. Kainuun matkailustrategia ohjaa toimialan kehittämistä ja ohjaa matkailuhankkeiden rahoitusta.
 

Kainuun matkailustrategia verkkojulkaisuna