Olet täällä

Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa

Tehtävät

Maaseutu
Kuinka maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa maaseudun asukkaiden ja yritysten arkeen? Mitä seikkoja tulisi huomioida, että vaikutukset eivät olisi kielteisiä? Miten vaikutuksia voitaisiin arvioida jo suunnitteluvaiheessa? Näitä asioita pohdittiin ”Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa” -hankkeessa.

Lähtökohdat

Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa -hanke oli valtakunnallinen pilottihanke, joka toteutettiin maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa vuosina 2017 ja 2018. Hanke oli Suomen Kuntaliiton hallinnoima ja Maaseutupolitiikan neuvoston rahoittama. Hankkeessa pilotoitiin maaseutuvaikutusten arviointia kahden maakunnan alueella, Kainuussa ja Pirkanmaalla.

Maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) on menetelmä, jonka tarkoituksena on tuoda maaseutunäkökulma osaksi päätöksentekoa. Maaseudun vetovoima asuin-, virkistys ja työpaikkana halutaan säilyttää myös tulevaisuudessa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli varmistaa osaltaan, että maakunta- ja sote-uudistuksessa huomioidaan uudistuksen vaikutukset asioihin, joilla on keskeinen merkitys maaseudun tulevaisuuteen eli maaseudun palveluihin, elinvoimaan sekä demokratiaan, sekä uudistuksen valmisteluvaiheessa että uusien maakuntien toiminnassa.

Hankkeen toisena tavoitteena oli edistää maaseutuvaikutusten arvioinnin käyttöönottoa sekä kehittää edelleen MVA-työkalua, siten että se olisi pitkällä aikavälillä normaali käytäntö päätöksenteossa.

Toimenpiteet

Hanke järjesti keväällä 2018 kuntakierroksia. Lisäksi hanke osallistui maakuntauudistuksen työryhmien toimintaan ja teki haastatteluita alan asiantuntijoille. Suomen Kuntaliiton ja Pirkanmaan pilottihankkeen kanssa kerättiin sähköisellä kyselyllä kevään 2018 aikana laajalta toimijajoukolta arvioita maakuntauudistuksen vaikutuksista maaseudulle ja arvioidaan tulevan hallinnon toimivuutta.

Loppuraportti ja politiikkasuositukset

Loppuraportin voi ladata Kuntaliiton verkkokaupasta: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3569  
Politiikkasuositukset Maaseutupolitiikka.fi -sivustolla. 
 

Yhteistyö maakuntauudistuksen - ja maaseututoimijoiden kanssa

Kainuun hankkeelle valittiin asiantuntijaryhmä, johon kuului laaja joukko maakuntauudistuksen ja maaseutuasioiden osaajia. Asiantuntijaryhmään kuuluvia tahoja olivat Eduskunta, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun kuntien edustus, Kainuun ELY-keskus, Kainuun nuotta ry, Kainuun SOTE-kuntayhtymä, MTK-Pohjois-Suomi, Kainuun pelastuslaitos, Oulujärvi Leader Ry ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.  

Asiantuntijaryhmän tehtävänä oli ohjata hankkeen etenemistä ja tuoda asiantuntemusta arviointityöhön.

Lisätietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta

www.kainuunliitto.fi/alueuudistus
www.alueuudistus.fi/etusivu

Lisätietoa maaseutuvaikutusten arvioinnista

www.maaseutupolitiikka.fi

 

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut hankkeen Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä.

Logobanneri Maaseutupolitiikka Kuntaliitto Kainuun liitto

 

Lisätiedot