Olet täällä

Maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmä

Tehtävät

Maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmän tehtävänä on valmistella alueidenkäytön ja maakuntakaavoituksen, kulttuuriympäristön, liikenteen, vesi- ja kalatalouden sekä vesienhoidon, vesihuollon, ympäristön yleisen seurannan, luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämisen, valtakunnallisen patoturvallisuusviranomaisen ja varautumisen tehtävien toteuttaminen Kainuun maakunnassa. Työryhmä koostuu Kainuun maakuntaan siirtyvien organisaatioiden edustajista sekä kunta- ja ohjausryhmäedustuksesta. Tehtävien monialaisuuden vuoksi työskentelyä tehdään osittain pienemmissä ryhmissä ns. työpajatoimintana, johon on kutsuttu asiantuntijoita työryhmätehtäviin liittyvistä sidosryhmistä.
Maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmä

Maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmän jäsenet

Jari Pesonen, vesitalousasiantuntija, Kainuun ELY-keskus, pj.
Antti Komulainen, kuljetussuunnittelija, Kuhmon kaupunki
Hannu Heikkinen, suunnittelujohtaja, Kainuun liitto
Janne Heikkinen, riskienhallintapäällikkö, Kainuun pelastuslaitos
Jouko Saastamoinen, luonnonsuojeluasiantuntija, Kainuun ELY-keskus
Juha Moilanen, rakennustarkastaja, Puolangan kunta
Marja Hyvärinen, luonnonsuojeluasiantuntija, Kainuun ELY-keskus   
Martti Juntunen, maankäyttöasiantuntija, Kainuun liitto
Päivi Parikka, terveystarkastaja, Kainuun sote/Ympäristöterveydenhuolto
Raimo Piirainen, luottamushenkilö, Kainuun sote- ja maakuntauudistus, Ohjausryhmä
Risto Leppänen, yksikön päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Sirpa Lyytinen, alueidenkäyttöasiantuntija, Kainuun ELY-keskus
Timo Regina, johtava vesitalousasiantuntija, Kainuun ELY-keskus

Varajäsenet:
Juha Moilanen, Kainuun sote/ympäristöterveydenhuolto
Mika Pylvänäinen, Kainuun ELY-keskus
Timo Mäkikyrö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus