Olet täällä

Maakuntakuvatutkimus

Tehtävät

Maakuntakuvatutkimus
Kainuun liitto on vuodesta 2000 lähtien tilannut säännöllisesti maakuntakuvatutkimuksen, tutkimusalueena koko Suomi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten mielipiteitä Kainuusta. Tältä sivulta löydät kolme viimeisintä maakuntakuvatutkimusta.

Viimeisimmän maakuntakuvatutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy kesällä 2017. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina Taloustutkimuksen tutkimuskeskuksesta käsin. Haastattelijoina toimivat Taloustutkimuksen omat, tähän tutkimusprojektiin koulutetut haastattelijat.

Haastattelut toteutettiin suomen kielellä. Lomake koostui valmiiksi strukturoiduista monivalintakysymyksistä ja avoimista  kysymyksistä, joihin haastateltava sai kertoa mielipiteensä omin sanoin. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat 18-79 -vuotiaat manner-Suomessa asuvat  henkilöt. Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 1004 kpl.

Koska vuoden 2017 tutkimukseen verrattuna tutkimuksen kohderyhmät olivat aiemmin olleet rajatummat ja toteutustavat hieman poikkeavia, vuosien aikana tapahtuneita mielipidemuutoksia tarkastetiin tutkimuksessa vain soveltuvin osin.

Lisätiedot