Olet täällä

Maakuntakaavoitus

Tehtävät

kainuun_maakuntakaava_2020_kaavaote.jpg

Kainuun liitossa maakuntakaavoituksesta ja muusta alueidenkäytön suunnittelusta vastaa  alueidenkäytön vastuualue. Alueidenkäytön toimitilat sijaitsevat Kainuun liiton toimitilojen 3. kerroksessa (sisäänkäynti rakennuksen päädystä).

Kainuussa on kolme voimassa olevaa maakuntakaavaa:

  • Kainuun maakuntakaava 2020, joka hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja vahvistettiin valtioneuvostossa 29.4.2009,
  • Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, joka hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 19.3.2012 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 19.7.2013 sekä
  • Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, joka hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 7.3.2016.

 

Kainuussa on vireillä kaksi maakuntakaavaa: Kainuun tuulivoimamaakuntakaava ja Kainuun kokonaismaakuntakaavan 2020 tarkistaminen. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 30.11.2015. Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen käynnistyi maakuntavaltuuston päätöksellä 1.6.2015.

 

Yhteystiedot

Alueidenkäytön henkilöstö