Olet täällä

Maakuntakaavoitus

Tehtävät

Ote Kainuun maakuntakaavasta 2020

Kainuun liitossa maakuntakaavoituksesta ja muusta alueidenkäytön suunnittelusta vastaa  alueidenkäytön vastuualue. Alueidenkäytön toimitilat sijaitsevat Kainuun liiton toimitilojen 3. kerroksessa (sisäänkäynti Kauppakadun puolelta).

Kainuussa on viisi voimassa olevaa maakuntakaavaa:

  • Kainuun maakuntakaava 2020, joka hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja vahvistettiin valtioneuvostossa 29.4.2009,
  • Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, joka hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 19.3.2012 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 19.7.2013,
  • Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, joka hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 7.3.2016 sekä
  • Kainuun tuulivoimamaakuntakaava, joka hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 31.1.2017. 
  • Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 16.12.2019 ja kaava on saanut lainvoiman.

 

Kainuussa on vireillä Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, joka käynnistyi maakuntavaltuuston päätöksellä 17.6.2019.

 

Yhteystiedot

Alueidenkäytön henkilöstö