Olet täällä

Maakuntakaavoitus

Tehtävät

Ote Kainuun maakuntakaavasta 2020

Kainuun liitossa maakuntakaavoituksesta ja muusta alueidenkäytön suunnittelusta vastaa  alueidenkäytön vastuualue. Alueidenkäytön toimitilat sijaitsevat Kainuun liiton toimitilojen 3. kerroksessa (sisäänkäynti rakennuksen päädystä).

Kainuussa on kolme voimassa olevaa maakuntakaavaa:

  • Kainuun maakuntakaava 2020, joka hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja vahvistettiin valtioneuvostossa 29.4.2009,
  • Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, joka hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 19.3.2012 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 19.7.2013 sekä
  • Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, joka hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 7.3.2016.

 

Kainuussa on vireillä kaksi maakuntakaavaa: Kainuun tuulivoimamaakuntakaava ja Kainuun kokonaismaakuntakaavan 2020 tarkistaminen. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 30.11.2015. Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen käynnistyi maakuntavaltuuston päätöksellä 1.6.2015.

 

Yhteystiedot

Alueidenkäytön henkilöstö