Olet täällä

Laajakaista NYT

Tehtävät

Laajakaistarakentamiseen liittyvät ajankohtaiset asiat.

Laajakaistarakentamisen tuen haku Kainuussa

Tukea on tällä hetkellä haettavissa Kuhmon kunnan alueelle.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille vähintään 10 vuoden ajan.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti.

Hankkeelle haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1186/2009 laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla. Laajakaistatukilain 1186/2009 mukaan on mahdollista saada valtiontuesta enintään puolet ennakkoon. Hankkeeseen sovelletaan myös tiettyjen tukimuotojen toteamista sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014 (ns. yleinen ryhmäpoikkeus-asetus).

Tukea on haettavissa Kuhmon kaupungin alueelle. Tarkemmat tiedot hankealueista, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa:
Kainuun liiton internetsivuilta https://www.kainuunliitto.fi/laajakaista-nyt sekä
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internetsivuilta www.pohjois-karjala.fi/laajakaista.

Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 29.6.2018 klo 12:00 mennessä sähköisenä osoitteella kainuunliitto(at)kainuu.fi ja esa.huurreoksa(at)pohjois-karjala.fi.

Lisätietoja hakumenettelystä ja hankealueista antavat aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen puh. 044 7100 867 ja projektipäällikkö Esa Huurreoksa 050 382 4980.

Lisätiedot