Olet täällä

Laajakaista

  • Valokuituverkon rakentamista

Tehtävät

Mistä on kysymys?

Valtakunnallisen Laajakaistahankkeen tavoitteena on tarjota haja-asutusalueille nopeat ja luotettavat Internet-yhteydet.  Huolimatta langattomien yhteyksien nopeasta kehityksestä tavoitteeseen päästään ainoastaan valokuitutekniikan avulla.

Työ toteutetaan maakunnissa Viestintäviraston sekä Liikenne- ja viestintäministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Maakuntien liitoilla, Kainuussa siis Kainuun liitolla, on hankkeessa koordinoiva ja ohjaava rooli. Maakuntien liitot julistavat valtion tuen haettavaksi eli pyytävät operaattoreilta tai sellaisiksi ryhtyviltä hanke-ehdotuksia runkoverkkohankkeiden toteuttamiseksi. Ne myös vertailevat saadut hakemukset ja valitsevat runkoverkkojen toteuttajat. Jokainen kunta tekee lopulta itse päätöksen hankkeiden rahoituksesta ja aikataulusta ja sopii toteuttajan kanssa toteutuksesta.

Laajakaistarakentamiseen liittyvää tietoa löydät nyt monipuolisesti osoitteesta laajakaistainfo.fi

Kilpailutuksen kautta Kainuun laajakaistaverkon rakentajaksi on valittu Kaisanet Oy, Kainuun liiton tehtävänä on koordinoida ja ohjeistaa valokuituverkon rakentamista koko Kainuun alueella. Tätä on tehty sekä virkatyönä että erillisrahoitteisesti.

Lakimuutos helpottaa laajakaistan rakentamista haja-asutusalueille

Laajakaistan rakentamiseen saa nyt aiempaa laajemmin julkista tukea, kun laajakaistarakentamista koskeva lakimuutos tuli voimaan 15. heinäkuuta 2017. Lakimuutos koskee vuonna 2010 käynnistynyttä Nopea laajakaista –hanketta, jolla edistetään laajakaistarakentamista haja-asutusalueilla julkisella tuella. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa sekä uusien että vanhojen laajakaistahankkeiden toimintaedellytyksiä ja siten parantaa nopean laajakaistan saatavuutta etenkin pientalo- ja haja-asutusalueilla.

Uusien hankkeiden tukikelpoista osaa on kasvatettu poistamalla tukikelpoisuuden rajaaminen alueen väestötiheyden mukaan. Samalla on kasvatettu tukikelpoisen tilaajayhteyden osuutta ja lyhennetty tukikelvotonta osuutta sellaisista liityntäpisteistä, josta voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluita. Tukikelpoisuuden laajennusta koskevat muutokset koskevat niitä hankkeita, joihin liittyvää tukea maakunnan liitto ei ole julistanut haettavaksi ennen lain voimaantuloa.

Lisätietoa Kainuun laajakaista-asioista:

Kainuun liitto, aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen
 

Valokuidun käyttäjäkokemuksia Kainuusta