Olet täällä

12.8.2019 - 9:21

Ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaku käynnistynyt

ELMO osaamisalueet ja kasvualat
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot käynnistävät ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun osana syksyn 2019 hakukierrosta. Teemahaun hakemusten tulee linkittyä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) strategiassa valittuihin kasvualoihin ja niiden hyötyjen kohdistua pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin. Toteuttajia hankkeissa tulee olla vähintään kahdesta maakunnasta.

HAKUKUULUTUS

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot käynnistävät ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun osana syksyn 2019 hakukierrosta

Hakukierroksella haetaan ylimaakunnallisia hankkeita, joissa toteuttajia on vähintään kahdesta, mutta mieluummin useasta Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnasta. Hankkeen toiminnan ja hyötyjen tulee kohdistua pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin.

Hakukierroksen ylimaakunnalliset teemat

a) Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut:
Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut ovat eri alojen yritysten liiketoiminnassa läpileikkaavia kestävää kehitystä tukevia teemoja. Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle tärkeillä toimialoilla korostuu luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävä hyödyntäminen. Alueelle on tärkeää kehittää räätälöityjä ratkaisuja mm. ympäristöhaasteisiin, energiaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

b) ICT ja digitalisaatio:
ICT ja digitalisaatio ovat avainasemassa yritystoiminnan kilpailukyvyn kasvattamisessa. Elinkeinojen uudistumisessa digitaalisuus ja uudet teknologiat ja niiden hyödyntäminen nousevat ratkaisevaan rooliin useilla toimialoilla.

Ylimaakunnallisen teemahaun hakemusten tulee linkittyä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) strategiassa (ks. linkki alla, s. 15) valittuihin kasvualoihin: kemianteollisuus, kestävä kaivannaistoiminta, valmistava teollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä biojalostus ja uudet tuotteet.

Rahoitettavilla hankkeilla voidaan esimerkiksi vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kehittämis- ja innovaatioalustojen keskinäistä verkottumista ja yhteiskäyttöä vastaamaan aiempaa paremmin yritysten innovaatioiden kaupallistamisen edellytyksiä. Tämän tuloksena alueen innovaatiopalvelut ovat kattavasti koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yritysten hyödynnettävissä. Hankkeilla voidaan myös levittää tietoa näiden palvelujen saatavuudesta.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Rahoitushakemus tulee jättää sen maakunnan rahoittavalle viranomaiselle, jonka toiminta-alueella päähakija toimii. Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Teemahausta rahoitettavien hankkeiden tulee tukea Elinkeinot murroksessa -strategian toimeenpanoa. Siihen voi tutustua täällä: https://issuu.com/ip-suomi.elmo

EURA 2014 - EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

Kanerva
6.5.2020
Kainuu-ohjelman laatimistyö käynnistyi maakuntahallituksen 16.3.2020 tekemällä päätöksellä. Ohjelmaprosessissa ajantasaistetaan vuonna 2017 hyväksytty Kainuu-ohjelma, joka sisältää maakunnan...