Olet täällä

25.2.2020 - 14:02

Kuulutus Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 voimaantulosta

Ilmakuva Sotkamosta
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 93 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta.

Kainuun maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kokouksessaan 16.12.2019 (25 §). 

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 tarkentaa ja täydentää vuonna 2009 vahvistettua Kainuun maakuntakaavaa 2020. Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020 kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 93 §:n mukaan maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakuntakaavan voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden todistuksen 19.2.2020 mukaan Kainuun vaihemaakuntakaavaa koskeva maakuntavaltuuston päätös 16.12.2019 (25 §) on saanut lainvoiman. Maakuntahallitus on päättänyt panna täytäntöön maakuntavaltuuston päätöksen 24.2.2020 (18 §).

Kuulutus Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 voimaantulosta

Vaihemaakuntakaavan 2030 kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua Kainuun liiton verkkosivuilla osoitteessa: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen

Kuulutus Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 voimaantulosta on julkisesti nähtävillä Kainuun liiton ilmoitustaululla, os. Kauppakatu 1 Kajaani, Kainuun liiton verkkosivuilla (www.kainuunliitto.fi) sekä jäsenkaupunkien ja -kuntien virastoissa 26.2.2020 alkaen.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat