Olet täällä

8.2.2017 - 8:21

Kuulutus: Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan voimaantulo

Tuulivoimaa Hailuodossa
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 93 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta.

Ympäristöministeriö on 31.1.2017 antamallaan päätöksellä (YM7/5222/2015) vahvistanut Kainuun maakuntavaltuuston 30.11.2015 tekemän päätöksen, jossa hyväksyttiin Kainuun tuulivoimamaakuntakaava.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava täydentää vuonna 2009 vahvistettua Kainuun maakuntakaavaa. Kainuun tuulivoimamaakuntakaava käsittää seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet sekä niiden kytkeytymisen sähköverkkoon.

Ympäristöministeriön vahvistuspäätös on luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa: www.ym.fi > Ajankohtaista > Tiedotteet.

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1. momentin nojalla määrännyt Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan (MRA 93 §).

Ympäristöministeriön päätös valitusosoituksineen on julkisesti nähtävillä Kainuun liiton ilmoitustaululla, os. Kauppakatu 1 Kajaani, jäsenkaupunkien ja -kuntien virastoissa sekä Kainuun liiton verkkosivuilla:

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Uusimmat