Olet täällä

27.1.2020 - 13:25

Haku Spot-lit tuotekehitysohjelmaan

Lukutuokio hotellissa
Kansainvälisessä Spot-lit -hankkeessa kehitetään kirjallisuusmatkailua. Kainuulaisilta yrityksiltä ja organisaatioilta pyydetään hakemuksia kirjallisuusmatkailun tuotekehitysohjelmaan, jonka kautta tarjotaan monenlaista konsultointia, mutta myös enintään 10 000 € suuruista rahoitusta tuotekehitykseen. Hakemuksia otetaan vastaan ajalla 28.1.2020-9.3.2020.

Kainuun liiton joulukuussa 2019-helmikuussa 2020 toteuttamiin kirjallisuusmatkailutyöpajoihin pohjautuen pyydämme hakemuksia Spot-lit kirjallisuusmatkailun tuotekehitysohjelmaan.

a) Kirjallisuusmatkailun tuotekehitysohjelma

Ohjelma suunnitellaan osallistuvien toimijoiden näkökulmasta ja sen tarkoituksena on ohjeistaa heitä edelleen käytännön askelissa uusien kirjallisuusmatkailutuotteiden, palveluiden ja kokemusten kehittämiseksi. Ohjelma alkaa maalis-huhtikuussa 2020 ja se toteutetaan osallistujien tarpeita silmällä pitäen joustavasti. Ohjelman rakenne ja muoto täsmentyvät valittujen yritysten tarpeiden mukaan. Ohjelmaan sisältyy myös kirjallisuusmatkailutoimijoiden tapaaminen partnerialueiden kesken. Hankkeen kuluessa perustetaan myös kirjallisuusmatkailun verkosto tukemaan ja valvomaan kirjallisuusmatkailun strategista kehitystä.

b) Rahoitusta kirjallisuusmatkailuun liittyville tuote- tai palveluideoille

Ohjelmaan osallistumisen lisäksi valitut hakijat voi myös saada enintään 10 000 € tuen kirjallisuusmatkailuun liittyvän liiketoimintaideansa kehittämiseen. Lopulliset rahoitusmäärät voivat vaihdella alueittain hakijoiden ja haettujen määrien perusteella.

Hakeminen

Monenlaiset yritykset ja organisaatiot voivat hakea mukaan, lisätietoja saat oheisesta hakukuulutuksesta. Tukikelpoisuuden tärkeinä ehtoina ovat muun muassa, että hakijalla on toimipaikka Kainuussa ja toteuttamiskelpoinen kirjallisuuteen keskittyvä liikeidea/ kehittämisehdotus. Hakijaorganisaation edustajan on myös täytynyt osallistua johonkin Kainuussa järjestetyistä Spot-lit-työpajoista.

  • Kehittämisrahoitusta ja osallistumista kehittämisohjelmaan haetaan samalla lomakkeella
  • Hakemuksia otetaan vastaan ajalla 28.1.2020-9.3.2020, hakuaika päättyy klo 12:00
  • Hakemukset toimitetaan Kainuun liiton kirjaamoon osoitteella: kainuunliitto@kainuu.fi.
  • Tuotekehitysohjelmaan hyväksytään Kainuussa vähintään viisi osallistujaa. 

Hakemusten arviointi

Kansainvälisen hankekonsortion jäsenet arvioivat hakemukset yhteisten arviointi- ja pisteytyskriteerien perusteella. Parhaille hakijoille tarjotaan paikkaa kehittämisohjelmassa ja enintään 10 000 euroa tuotekehitystukea.

Tarpeen vaatiessa Spot-lit projekti voi myös käydä keskustelua hakijan kanssa mahdollisista yhteistyökuvioista toisen hakemuksen kanssa (esim. mahdolliset päällekkäisyydet tai synergiaedut) tai budjetin muokkauksista, jotta saadaan toiminnan alueellinen tasapaino tai kirjailijoiden edustus parhaiten esiin. 

Spot-lit -projektista

Pohjoisen Periferian ja Arktisen (NPA) alueeseen liittyy maailmanluokan kirjallisia teoksia ja maisemia. Kirjallisuusmatkailun sektori ei ole kehittynyt vielä, niinpä sillä on valtava kasvupotentiaali rikastaa Pohjois-Euroopan kulttuurimatkailua.

Spot-lit projektin tavoitteena on kasvattaa kirjallisuusmatkailua kulttuurillisesti monipuolisella NPA -alueella tukemalla yritysten ja organisaatioiden kasvua ja yhteistyötä ja auttamalla niitä tavoittamaan markkinansa. Projektia rahoitetaan NPA -ohjelmasta ja se toteuttaa ohjelman erityistavoitetta syrjäisillä ja harvaanasutuilla seuduilla sijaitsevien pk-yritysten tukemiseksi paikallista laajempien markkinoiden saavuttamisessa.

Projektin visiona on kasvattaa yrittäjyyttä ja pk-yritysten pääsyä paikallisia laajemmille markkinoille kehittämällä ja markkinoimalla kirjallisuusmatkailutuotteita. Pk-yritysten kapasiteettia toimia laajemmilla markkinoilla tuetaan myös parantuneen tietoisuuden, näkyvyyden ja tätä liiketoiminnan alaa koskevien asenteiden muuttamisen kautta.

Spot-lit tuotekehitysohjelman vastuupartneri hankkeessa on Western Development Commission (WDC), Irlanti. Lisätietoja Kainuun rahoitushausta saat Kainuun liitosta. 

Lisätietoja löydät osoitteista www.spot-lit.eu (englanniksi) ja www.kainuunliitto.fi/spot-lit (suomeksi).

Lisätiedot

Uusimmat

Kanerva
6.5.2020
Kainuu-ohjelman laatimistyö käynnistyi maakuntahallituksen 16.3.2020 tekemällä päätöksellä. Ohjelmaprosessissa ajantasaistetaan vuonna 2017 hyväksytty Kainuu-ohjelma, joka sisältää maakunnan...