Olet täällä

Kehittämisrahoitus

Tehtävät

EU-rahoitus Kainuun liitossa

Kainuun liitto rahoittajana

Kainuun liitto toimii välittävänä viranomaisena myöntäessään maakunnan kehittämisrahaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston varoja ja niitä vastaavia kansallisia varoja. Kainuun liiton organisaatiossa hankerahoitukseen liittyvät asiat käsitellään Elinkeinot ja aluekehitys -vastuualueella. Lisäksi pienimuotoista rahoitusta voi hakea myös Kainuun liiton budjettivaroista. Kainuun liiton rahoitusta voidaan myöntää:

  • alueiden kehittämistä ja alueen kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä koskeviin kehittämishankkeisiin (alueellinen kehittämistuki); kehittämishankkeessa investointien osuus voi olla enintään puolet hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista;
  • käyttöomaisuuden hankkimiseen tai sen muutos- ja parannustöihin perusrakenteen kehittämistä varten (perusrakenteen investointituki);
  • opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin ainoastaan Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettaviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

 

Hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä, jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, olla yhteydessä Kainuun liittoon rahoittajaviranomaisiin.

Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki – EAKR Kainuun liitto

Teknistä tukea käytetään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon Kainuussa. Tukea käytetään maksatus- ja rahoitustehtävien henkilöstökuluihin, näiden tehtävien hoitamiseen liittyviin ostopalveluihin, matkakustannuksiin ja muihin kuluihin. Lisäksi teknistä tukea käytetään maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksiin liittyviin kuluihin.

Euroopan Unionilta saadaan teknisen tuen hankkeeseen tukea vuosina 2016-2020 yhteensä 303 750 €.

Lisätietoja: Kainuun liitto EU-koordinaattori Oili Paloniemi.

Rahoittaja: Lapin liitto

Lapin liitto

Yhteyshenkilösi hankerahoitukseen liittyvissä asioissa:

Heikki Immonen

  • asiakkaiden neuvonta hankeideasta hankkeen päättymiseen asti
  • rahoitushakemusten valmistelu päätöksentekoon saakka

 

Oili Paloniemi

  • hankkeiden maksatukset ja neuvonta
  • hankkeiden paikanpäällä tehtävät varmennukset
  • hankkeiden seuranta
  • maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö

Koko henkilöstömme yhteystiedot löydät erilliseltä sivulta

Tältä sivulta löydät linkit tärkeimpiin tiedon lähteisiin koskien rahoituksen hakemista. Kun alat suunnitella hanketta, ole yhteydessä Kainuun liittoon jo ennakolta suunnitteluvaiheessa.
Ohjeet ja aineistot kansallisesti rahoitettaviin hankkeisiin, EU-hankkeiden maksatusten liitteet, av-tuotantotukihakemukseen Kainuun liitosta sekä linkki EU:n rakennerahastohankkeiden ohjeisiin.