Olet täällä

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava

Tehtävät

Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan 1.12.2014 ja ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakuntakaavan 7.3.2016. Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavassa määritellään merkitykseltään seudullisten kaupan suuryksiköiden sijainti, niiden alaraja ja enimmäismitoitus.

Kauppakatua vuonna 2011

 

Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 1.12.2014 pitämässään kokouksessa Kainuun liiton laatiman Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan. Ympäristöministeriö 7.3.2016 antamallaan päätöksellä (YM7/5222/2014) vahvisti Kainuun maakuntavaltuuston 1.12.2014 tekemän päätöksen ja kumosi samalla Kainuun maakuntakaava 2020:ssa osoitetun Kajaanin keskustatoimintojen alueen (C) kaavamerkinnän ja -määräyksen. Kaupan vaihemaakuntakaavassa määritellään merkitykseltään seudullisten kaupan suuryksiköiden sijainti, niiden alaraja ja enimmäismitoitus.

 

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys ja siihen liittyvät kuntien täydennysosat:

 

Kainuun liiton yhteystiedot

Osoite: Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI
Puhelin: 08 6155 41, fax: 08 6155 4260
Sähköposti: kainuunliitto(at)kainuu.fi, etunimi.sukunimi@kainuu.fi
Internet: www.kainuunliitto.fi

Lisätiedot