Olet täällä

ELMO 2 Kainuu

Tehtävät

Elinkeinot murroksessa (ELMO) 2 Kainuu -hanke

ELMO – Elinkeinot murroksessa –hanke

Kasvua yhteistyöllä!  

 

Tule mukaan verkostoitumaan 7 maakunnan toimijoiden kanssa Pohjois- ja Itä-Suomessa. Elmo – Elinkeinot murroksessa-hanke tarjoaa yrityspilotointiin innovaatiorahoitusta, verkostoitumista, elinkeinojen ja innovaatioiden kehittämiseen erilaisia tapahtumia. Yritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden välille pyritään luomaan ns. innovaatioekosysteemejä, joiden toiminnan kulmakiviä ovat avoin yhteistyö ja yhteinen kehittäminen.

Syksyllä 2019 on tulossa mm. seuraavia tapahtumia: 

  • rahoitushaku yrityspilottiin
  • Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa –seminaari ja verkostoituminen 4.-5.9.2019 Oulussa, ohjelma 
  • ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun tukeminen (teemoina puhtaat teknologiat, vähähiiliset ratkaisut, ICT ja digitalisaatio)
  • infotilaisuudet ja verkostoitumismatkat    

 

Itä- ja Pohjois-Suomen alue on mukana Euroopan Komission ”Alueiden elinkeinot murroksessa –pilotissa” (Regions in Industrial transition). IP-alueella pilottia toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO) yhteistyön kautta. Syksyllä 2019 Oulussa järjestetään Strategiasta käytäntöön -seminaari ja sen jälkeen avataan puun arvoketjun tuotekehitykseen liittyvä yrityspilottihaku.

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa – Strategiasta käytäntöön seminaari 4–5.9.2019

Aika: 4-5.9.2019
Paikka: Kasvitieteellinen puutarha ja kasvimuseo, Visitor Center, Kaitoväylä 5, Oulu

Tervetuloa Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa (ELMO) seminaariin Ouluun 4.-5.9.2019. Seminaarissa esitellään ELMO-yhteistyön tilanne, keskustellaan uusista yhteistyömahdollisuuksista ja esitellään tuleva pilottirahoitus.

Lisäksi kerromme käynnissä olevan ylimaakunnallisen rakennerahastohaun teemoista: puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut sekä ICT ja digitalisaatio. Ohjelmaan sisältyy myös keskustelua ELMO:n tulevaisuudesta Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä EU-alueen yhteistyöstä. Luvassa myös esitys maailman johtavasta metsäbiotalous klusterista ja katsaus Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston toimintaan.

Tilaisuuden ohjelman löydät sivun alareunasta. Ilmoittautuminen tästä linkistä 1.9.2019 mennessä.

ELMO yrityspilotin käynnistys

Oletko kiinnostunut puun arvoketjun tuotekehitykseen liittyvän innovaatiosetelin hakemisesta? Haku käynnistyy syksyllä 2019!

Tausta

Euroopan komissio valitsi tammikuussa 2018 Itä- ja Pohjois-Suomen -alueen (IP-alue) mukaan ”Alueiden elinkeinot murroksessa –pilottiin” (Regions in Industrial transition). Komission pilotin avulla Euroopan komissio etsii eurooppalaisten alueiden elinkeinojen kehittämiseen uusia toimintatapoja, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Keskiössä on älykäs erikoistuminen ja erilaistuminen, jota tehdään organisaatiorajoja ylittävällä yhteistyöllä.

IP-alueella pilottia toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO) yhteistyön kautta, jonka tuloksena tuotettiin Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – Älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023.

ELMO –yhteistyön toinen vaihe on käynnistymässä syksyllä 2019 strategian tarkempien toimenpiteiden määrittämisellä ja toimeenpanolla. Yksi näistä toimenpiteistä on käynnistää ELMO yrityspilotti, jonka toteuttamiseksi on saatu komission suorarahoitus, ks. tiedote liitteenä ja alla.

Tietoja ELMO yrityspilotista

Kohde: PK-yritysten tuotekehitysyhteistyö yhdessä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa

Aihe: Puun arvoketjun tuoteinnovaatiot – erityisesti ratkaisut liittyen kiertotalouden hallintaan, tuotekehitystä tukeviin älykkäisiin ratkaisuihin ja uusiin innovatiivisiin tuotteisiin. Vaatimustaso tuotekehityksessä on vähintään TRL 6-8 (TRL taso kuvaa yrityksen tuotteen kehityskaarta)

Toteutus: Yrityspilotissa tullaan jakamaan 6-7 kappaletta 40 000-45 000€ arvoista innovaatioseteliä (voucher), joka muodostaa 80-70% yrityspilotin budjetista. Innovaatioseteli myönnetään PK -yritysten ja TKI -organisaatioiden konsortioille, jossa on oltava partnereita vähintään kahdesta IP-alueen maakunnasta.

Aikataulu: Virallinen hakukuulutus on tavoitteena julkistaa syyskuussa 2019.  Haku on auki 4 viikkoa ja päätökset piloteista tehdään 6 viikon sisällä haun sulkeutumisesta.

Tärkeää: ELMO yrityspilotin kielenä on englanti. Virallinen hakukuulutus, jolloin julkistetaan yrityspilotin hakuohjeet, FAQ (frequently asked question), hakukaavakkeet, arviointikriteerit, aikataulut tulevat kaikki olemaan englanniksi.

Lisätietoja:  elmo@lapinliitto.fi sähköpostiin lähetettyihin kysymyksiin vastataan alkaen 15.8.2019 ENGLANNIKSI.

Hae ylimaakunnallista EAKR-hanketta!

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot käynnistävät ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun osana syksyn 2019 hakukierrosta. Teemahaun hakemusten tulee linkittyä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) strategiassa valittuihin kasvualoihin ja niiden hyötyjen kohdistua pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin. Toteuttajia hankkeissa tulee olla vähintään kahdesta maakunnasta.

Tutustu hakukierroksen ylimaakunnallisiin teemoihin tarkemmin täältä: Ylimaakunnallinen hankkeiden teemahaku on käynnistynyt 

Kerromme tulevista tapahtumista myös hankkeen Facebook-sivulla. Käy tykkäämässä www.facebook.com/kainuunelmo/

Lue myös Kainuun liiton Kuiskintaa-blogista hankkeen ajankohtaisia artikkeleita  mm. tulevaisuuden megatrendeistä!  

Pohditpa sitten hankeideaasi, verkostoitumista tai olet kiinnostunut ELMO-hankkeen tapahtumista, niin ota yhteyttä ELMO Kainuu-hankkeen projektipäällikköön Minna Komulaiseen  minna.komulainen@kainuu.fi tai puh. 044 410 0726.

Vipuvoimaa logo 200 px

 

Lisätiedot