Olet täällä

ELMO 2 Kainuu

Tehtävät

Elinkeinot murroksessa (ELMO) 2 Kainuu -hanke
" "

ELMO – Elinkeinot murroksessa –hanke

Kasvua yhteistyöllä!  

Tule mukaan Kainuun liiton Elmo-verkostoon ja yhteistyöhön Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoiden kanssa. Verkosto tukee alueen innovaatioekosysteemejä, kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuo esiin Kainuun osaamista niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. 

Tutustu Kainuun elinkeinomahdollisuuksista ja osaamisesta Elmon tuottamalla videolla. Videot löytyvät oheisista linkeistä suomeksi ja englanniksi.

Katso video Kainuun YouTube-kanavalta

 

Verkostoidu ja tule klusterikoulutukseen Kokkolaan 22.-23.1.2020

Järjestämme Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyön puitteissa koulutuksen klustereista. Koulutus on suunnattu asiasta kiinnostuneille klustereiden, yritysten ja liiketoiminnan kehittämisen kanssa työskenteleville. Koulutuksen aikana tutustutaan klusterien kehittämisen perusasioihin ja käytänteisiin. Osallistujat saavat vastauksen siihen, mikä on klusteri ja miten sitä kehitetään ja johdetaan. Lisäksi luvassa on katsaus Euroopan komission klusteriohjelmiin. Komissio rahoittaa klustereiden kehittämistä ja yhteistyötä useiden ohjelmien kautta, jotka ovat tarjolla myös Itä- ja Pohjois-Suomen klustereille. Osallistujilla on myös mahdollista tutustua paikalliseen robotiikan ja kemian alojen innovaatiotoimintaan sekä Biolaakso-klusteriin. Koulutukseen mahtuu mukaan 30 osallistujaa. Koulutus on ilmainen ja sisältää kahvit sekä verkostoitumisillallisen. Lounaat ovat omakustanteisia. Tarkempi ohjelma julkaistaan tammikuun alussa. Koulutus on osittain englanninkielinen. 

Ohjelma https://elmoenf.eu/fi/tapahtuma/elmo-klusterikoulutus/

Keväällä on tulossa myös 11.-12.2. EU:n Cluster Collaboration Platformin klusterikonferenssi Kemissä. Kainuusta järjestetään ELMO:n tukema opintomatka Brysseliin 12.-13.5.2020, missä tavataan EU-vaikuttajia ja tutustutaan tuleviin rahoitusohjelmiin. Suunnitteilla on myös vierailu Oulun älykortteliin ja Kuopion Business- ja tekoälykeskuksiin.

Mitä ELMO-yhteistyö on?

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Uusi vaihe yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa kun IP-alue valittiin yhdeksi Euroopan komission pilottialueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja.

ELMO-yhteistyössä on kyse yhteisestä edunajamisesta sekä kehittämistyöstä, joka perustuu yhteisten vahvuuksien ja täydentävien osaamisten tunnistamiseen. Yhteistyön ytimen muodostaa älykäs erikoistuminen, johon perustavat valinnat tukevat maakuntien kasvualoja. Tarkoituksena on kehittää uusia käytänteitä, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää koko IP-alueen osaamista ja monipuolista innovaatioalustojen verkostoa.

ELMO –yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023. Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Strategiatyössä nimettiin IP-alueen yhteisiksi älykkään erikoistumisen prioriteeteiksi Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous sekä ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. Lisäksi tunnistettiin tarve kehittää yhteistä klusteritoimintaa.

ELMO-yhteistyön seuraavassa vaiheessa siirrymme strategiasta toimintaan elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi IP-alueella. Toivotamme sinut tervetulleeksi seuraamaan työtämme iskukykyisemmän Itä- ja Pohjois-Suomen puolesta.

ELMO-yrityspilotissa 7 puun arvoketjuihin liittyvää innovaatiota

ELMO-yrityspilotin rahoitushaku toi määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joista 7 hanketta valittiin rahoitettavaksi. Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000 €. Kyseessä on uudentyyppinen rahoitusmalli Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden konsortioille. Rahoitushaun teemana oli puun arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota. Kainuu on mukana yhdessä ELMO-yrityspilotissa. Syksyn ylimaakunnallisen EAKR-teemahaun tuloksia odotellaan parhaillaan. 

https://elmoenf.eu/high-impact-action-projects/

Viestintää Kainuun mahdollisuuksista – Kurkkaa videot

Kainuun ELMO-hanke kertoo maakunnan monista mahdollisuuksista ja tukee innovaatiotoimintaa. ”Tutustu mahdollisuuksien Kainuuseen” videoissa ja esitteissä esitellään maakunnan elinkeinoja ja TKI-toimijoita niin suomeksi kuin englanniksi. Voit lukea myös tulevaisuuden megatrendeistä ja kuntien kilpailukyvyn resepteistä lisää Kainuun liiton Kuiskintaa-sivuilta.  Seuraa myös ELMOn facebook-svuja

Kiinnostavatko ylimaakunnalliset ELMO-verkostot? Ota yhteyttä Kainuun ELMO-hankkeen projektipäällikköön Minna Komulaiseen, minna.komulainen@kainuu.fi tai soita puh. 044 410 0726. 

Tilaa oma ELMO-uutiskirje.

 

Vipuvoimaa logo 200 px

 

Lisätiedot