Olet täällä

ELMO 2 Kainuu

Tehtävät

Elinkeinot murroksessa (ELMO) 2 Kainuu -hanke

ELMO – Elinkeinot murroksessa –hanke

Kasvua yhteistyöllä!  

 

Tule mukaan verkostoitumaan 7 maakunnan toimijoiden kanssa Pohjois- ja Itä-Suomessa. Elmo – Elinkeinot murroksessa-hanke tarjoaa yrityspilotointiin innovaatiorahoitusta, verkostoitumista, elinkeinojen ja innovaatioiden kehittämiseen erilaisia tapahtumia. Yritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden välille pyritään luomaan ns. innovaatioekosysteemejä, joiden toiminnan kulmakiviä ovat avoin yhteistyö ja yhteinen kehittäminen.

Syksyllä 2019 on tulossa mm. seuraavia tapahtumia: 

  • rahoitushaku yrityspilottiin
  • ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun tukeminen (teemoina puhtaat teknologiat, vähähiiliset ratkaisut, ICT ja digitalisaatio)
  • infotilaisuudet ja verkostoitumismatkat    

 

Itä- ja Pohjois-Suomen alue on mukana Euroopan Komission ”Alueiden elinkeinot murroksessa –pilotissa” (Regions in Industrial transition). IP-alueella pilottia toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO) yhteistyön kautta. Syksyllä 2019 Oulussa järjestetään Strategiasta käytäntöön -seminaari ja sen jälkeen avataan puun arvoketjun tuotekehitykseen liittyvä yrityspilottihaku.

ELMO yrityspilotin haku 

Kiinnostaako sinua uudenlainen rahoitus puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin?

Lyhyesti – mistä on kyse:

Mitä: Kokeilu uudenlaisesta rahoitusmallista pk-yritysten ja TKI-organisaatioiden yhteiseen tuotekehitykseen.

Kenelle: Pk-yritykset ja TKI-organisaatiot (vähintään kahdesta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta).

Milloin: 4.9.–2.10.2019  

Miksi: Voit saada 40 000 €–45 000 €:n arvoisen innovaatiosetelin, joka kattaa 80 prosenttia tuotekehitysprojektin kokonaiskustannuksista. Jäljelle jäävä 20 prosenttia katetaan yksityisestä rahoituksesta, esim. osallistuvan yrityksen palkoista.  

Kokeilemme Itä- ja Pohjois-Suomessa uudenlaista rahoitusmallia pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kesken tehtävään tuotekehittämiseen. Rahoitushaun aiheena on puun arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota.

Esimerkkinä:

- Uudet älykkäät, digitaaliset ratkaisut (uudet sensorit, reaaliaikainen metsäbiomassojen seuranta ja tekoälyn hyödyntäminen puunkorjuussa jne.)

- Puupohjaisten luonnontuotteiden innovaatiot loppukäyttäjille (puurakentaminen, lääkkeet, kosmetiikka, energia, tekstiilit, ruoka, epäorgaaninen kemia jne.)

- Sivuvirtojen parempi hyödyntäminen puun arvoketjussa (hake, sahanpuru, bio-etanoli, biomuovi jne.)

Hakukriteerinä on mm. tuoteinnovaation tietty kehitysvaihe, joka kehitetään projektin aikana yli TRL 6 -tason. TRL 6 -tasolla tuotteen tulee olla jo vähintään testattu asianmukaisessa ympäristössä (technology demonstrated in relevant environment). Jaettavana on 6–7 kappaletta 40 000 €–45 000 €:n arvoisia innovaatioseteleitä, joka kattaa 80 % kokonaiskustannuksista. Innovaatioseteli myönnetään pk-yrityksen ja julkisen TKI-organisaation konsortiolle. Konsortiossa tulee olla toimijoita vähintään kahdesta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala).  

Hae nyt! Rahoitushaku on aukaistu 4.9.2019 ja päättyy jo 2.10.2019!

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät sivuilta elmoenf.eu/hia ja mahdollisiin lisäkysymyksiin saa vastauksen kirjoittamalla kysymyksen englanniksi osoitteeseen elmo@lapinliitto.fi. Huomaathan, että rahoitushaun työskentelykieli on englanti.

 Jos kaipaat apua konsortiokumppanin löytämiseen Lapista tai muista Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista, ota yhteyttä Kainuun liittoon Minna Komulaiseen, minna.komulainen@kainuu.fi, puh. 044 410 0726. 

Hae ylimaakunnallista EAKR-hanketta!

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot käynnistävät ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun osana syksyn 2019 hakukierrosta. Teemahaun hakemusten tulee linkittyä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) strategiassa valittuihin kasvualoihin ja niiden hyötyjen kohdistua pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin. Toteuttajia hankkeissa tulee olla vähintään kahdesta maakunnasta.

Tutustu hakukierroksen ylimaakunnallisiin teemoihin tarkemmin täältä: Ylimaakunnallinen hankkeiden teemahaku on käynnistynyt 

Kerromme tulevista tapahtumista myös hankkeen Facebook-sivulla. Käy tykkäämässä www.facebook.com/kainuunelmo/

Lue myös Kainuun liiton Kuiskintaa-blogista hankkeen ajankohtaisia artikkeleita  mm. tulevaisuuden megatrendeistä!  

Pohditpa sitten hankeideaasi, verkostoitumista tai olet kiinnostunut ELMO-hankkeen tapahtumista, niin ota yhteyttä ELMO Kainuu-hankkeen projektipäällikköön Minna Komulaiseen  minna.komulainen@kainuu.fi tai puh. 044 410 0726.

Vipuvoimaa logo 200 px

 

Liite

Lisätiedot