Olet täällä

Kainuun ympäristöohjelma 2020

Kainuun ympäristöohjelma 2020 on tulevaisuuteen suuntautuva koko maakunnan ohjelma, jossa määritellään yhteistä tahtotilaa Kainuun ympäristön tulevalle tilalle. Ohjelma sisältää Kainuun maakunnan ympäristöstrategian ja vision Kainuun ympäristön tilasta vuoteen 2020.

Joutsenia uimassa_TL

 

Kainuu on tunnettu puhtaasta luonnosta ja turvallisesta ympäristöstä, metsistä, vaaroista ja laajoista erämaista sekä luonnon rauhasta ja hiljaisuudesta. Kainuun luonnon maisemallisia elementtejä ovat laajat metsä- ja suoalueet, vaarat ja runsas vesistöjen määrä.

Kainuun ympäristöohjelma 2020 on osa Kainuun maakunnan pitkän aikavälin suunnittelua. Se sisältää Kainuun maakunnan ympäristöstrategian ja vision Kainuun ympäristön tilasta vuoteen 2020. Kainuun ympäristöohjelman 2020 valmistelun tavoitteena on ollut luoda tulevaisuuteen suuntautuva koko maakunnan ohjelma, jossa määritellään yhteistä tahtotilaa Kainuun ympäristön tulevalle tilalle.

Ympäristöohjelmassa esitetään Kainuun ympäristön tilan tavoitteet vuoteen 2020 sekä ehdotukset toimenpiteistä, joilla tavoiteltu tila voidaan saavuttaa. Tavoitteiden toteutumista seurataan yhteisesti sovituilla mittareilla. Ympäristöohjelma toimii tausta-aineistona ja linjauksena maakuntasuunnitelmaa ja -ohjelmaa laadittaessa sekä ympäristöhallinnon päätöksenteossa ja viranomaistoiminnassa. Ohjelma lisää maakunnan asukkaiden ja eri toimijoiden ympäristötietoisuutta toimia ekotehokkaasti luonnonvaroja käyttäen ja ympäristöä suojellen.

Lisätietoa

Kainuun ympäristöohjelma 2020