Olet täällä

Kainuun Venäjä-strategia 2020

Tehtävät

Kainuun Venäjä-strategian 2020 tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Strategiaan sisältyy erillinen toimenpideohjelma ja strategian toteutumista ja toimintaympäristöä seuraamaan on perustettu työryhmä.

Maakuntahallituksen tarkoitusta varten asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen Kainuun Venäjä-strategiaksi vuoteen 2020. Strategia on  ollut laajalla kuulemis- ja kommenttikierroksella, jolla lausuntopyynnössä mainittujen tahojen lisäksi myös yleisöllä on ollut mahdollista antaa kommentteja verkossa. Saatu palaute on huomioitu asiakirjan jatkovalmistelussa. Kainuun Venäjä-strategia 2020 on hyväksytty maakuntahallituksen kokouksessa 27.1.2014.

Kainuun Venäjä-strategian tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Strategian toteuttamisella luodaan uusia markkinoita, yrityksiä ja työpaikkoja ja vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä. Strategiaan sisältyy erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritelty yhteistyön tärkeimmät kehittämisen painopisteet

Strategian toteutumista ja toimintaympäristön muutoksia seuraamaan on perustettu työryhmä, johon nimettiin edustajia toimintaohjelmassa mainituilta tahoilta.

Lisätiedot