Olet täällä

Kainuun liiton julkaisut 2013 alkaen

Tehtävät

Kainuun liiton julkaisut 2013 alkaen

Sarja A: Virallisesti hyväksytyt julkaisut

A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma eli TOTSU 2014-2015 (16.9.2013)
A:2 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma TOPSU 2014-2017 (22.9.2014)
A:3 Kainuu-ohjelma Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu; Maakuntasuunnitelma 2035 ja maakuntaohjelma 2014-2017 (2015)
A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava kaavaselostus ja kartta (2014)
A:5 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava kaavaselostus ja kartta (2015)
A:6 Viestinnän linjaukset 2016-2020 (2015)
A:7 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma eli TOPSU 2016 - 2017 (2015)
A:8 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma eli TOPSU 2017–2018
A:9 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava kaavaselostus ja kartta (2016)
A:10 Kainuu-ohjelma. Maakuntasuunnitelma 2035 ja maakuntaohjelma 2018-2021 (2017)
A:11 Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma eli TOPSU 2019-2020

Sarja B: Selvitykset ja tutkimukset

B:1 Kainuu - kaunis mutta kaukana? Kainuun maakuntakuvatutkimus 2012 (2013)
B:2 Kainuun skenaariot 2035 loppuraportti (30.4.2013)
B:3 Kainuun ympäristöohjelma 2020 (2013)
B:4 Kainuun Venäjä -strategia 2020 (27.1.2014)
B:5 Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennys 2013
B:6 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 2013
B:7 Selvitys Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista - Kainuun biotalouden aluemallinnus (2014), (Aluekehityssäätiö & Helsingin yliopisto, Ruralia-Instituutti)
B:8 Kainuun maakuntakaavan seurantaraportti (2015)
B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa (2015), (Kainuun ennakointihanke, Ramboll Management Consulting)
B:10 Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Vaikutukset NATURA 2000-verkoston alueisiin (2015)
B:11 Ekologiset yhteydet, luontomatkailu ja hiljaiset alueet Kainuun aluekehityksessä ja maakuntakaavoituksessa. ELMA-hankkeen loppuraportti (2016)
B:12 Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet (2018)
B:13 Kainuun matkailustrategia 2018-2021
B:14 Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma (2018)
B:15 Luonnollisesti Kainuu - Kainuun maakuntakuvatutkimus 2017
B:16 Kainuun kaivannaisstrategia 2019-2025
B:17 Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019
B:18 Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti

Sarja C: Hallinnolliset asiakirjat

C:1 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 (15.4.2013)
C:2 Kainuun liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 (2013)
C:3 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 (17.2.2014)
C:4 Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017  ja talousarvio 2015 (2014)
C:5 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2015
C:6 Kainuun liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2018 ja talousarvio 2016 (2015)
C:7 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
C:8 Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019
C:9 Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
C:10 Kainuun liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2019 ja talousarvio 2018
C:11 Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
C:12 Talousarvio vuodelle 2019, talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2020
C:13 Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
C:14 Talousarvio vuodelle 2020, talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022
C:15 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Sarja D: Monistesarjat

D:1 Kainuun seudullisesti merkittävät ampumaradat 2013 (2013)
D:2 Yhteisöllisyydellä turvallisuutta Kainuussa – Kainuun turvallisuussuunnitelma 2015-2018
D:3 Vuokin reitti Vienaan. Toimintamalli (2017)
D:4 Toisen maailmansodan sotahistoriakohteet Kainuun maakuntakaavoituksessa (2019)

Muita Kainuun liiton toimintaan liittyviä julkaisuja

Nopeat itäradat osana kestävää aluekehitystä Loppuraportti 5.3.2019 I PowerPoint-esitys loppuraportista
Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa - älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023 Issuu -verkkojulkaisuna suomeksi ja englanniksi  (2019)
Kajaanin lentoaseman liityntäyhteyksien kehittämisselvitys (2017)
Kainuun puheenjohtajuuskauden prioriteetit 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa (2015)
Chairmanship Priorities of Kainuu Region 2015-2017 in the Barents Regional Council and the Regional Committee (2015)
ПРИОРИТЕТЫ НА ПЕРИОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА КАЙНУУ 2015-2017 в Баренцевом Региональном Совете и Региональном Комитете (2015)
Pohjois-Suomen neuvottelukunnan hyväksymä yhteinen strategia: UUSI POHJOINEN - Suunta Suomelle! (2014)
Strategian tiivistelmä: UUSI POHJOINEN - Suunta Suomelle! Pohjois-Suomen neuvottelukunnan esitykset hallitusohjelmaan 2015 (2014)
Bothnian Green Logistic Corridor -hankkeen tuottama strategia The strategy of BGLC (2014)
Kajaanin kaupunki, Kainuun yrittäjät ja Kainuun liitto: Kainuun lentoliikenneselvitys (2014)
FRESH -hankkeen käsikirja: Strengthening sustainable value creation development at regional level (2013)
Robinwood PLUS -hankkeen osallistavan metsänhoidon opas (2013)
Robinwood PLUS -hankkeen politiikkasuositukset Euroopan komissiolle (2013)
RURALAND -hankkeen englanninkielinen loppuraportti (2012)
DART -hankkeen englanninkielinen loppuraportti (2012)
Kainuun matkailustrategia 2011-2020 (Kainuun Etu Oy 2011)

Kainuun maakunta -kuntayhtymän (2005 - 2012) aikaiset Kainuun liiton toimialaan kuuluvat julkaisut löydät erilliseltä sivulta.

Lisätiedot