Olet täällä

Kainuun liiton hanketoiminta

Tehtävät

Kainuun liitto valmistelee ja toimeenpanee Kainuun maakuntaohjelmaa myös toteuttamalla toimialaansa ja maakuntastrategian painopisteisiin liittyviä hankkeita. Kainuun liitto voi myös myös tilata tai osarahoittaa maakuntaohjelmaan tiiviisti liittyvää toimintaa tai toimia hankepartnerina. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa Kainuun liitto on alueellaan keskeinen toteuttaja.

Omien hankkeiden valmistelusta Kainuun liitossa vastaavat kunkin aihealueen asiantuntijat, joihin voit olla suoraan yhteydessä. Alle koottuina löydät parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden sivuja, ja aiemmin päättyneistä hankkeista löydät listauksen erilliseltä sivulta 

Hyvänä tukena kansainvälisten hankkeiden suunnittelussa Kainuussa voivat olla myös esimerkiksi kokeneet hanketoteuttajat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja maakunnallinen kehittämisyhtiö Kainuun Etu Oy, tai alueemme etuja Brysselissä ajava Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto.

Käynnissä olevat hankkeet

Kainuun liitto on pääpartnerina Kolartic CBC -hankkeessa Northern Axis – Barents Link (NABL), jonka tavoitteena on parempi itä-länsi-liikennekäytäväliikenne ja rajat ylittävä liikkuvuus pohjoisella ak
Kainuun liitto toimii pääpartnerina Barents Region Transport and Logistics (BRTL) -hankkeessa, jonka tarkoitus on viedä käytäntöön Barentsin liikennesuunnitelmassa sovittuja asioita.
Digitaidot ovat uusi kansalaistaito ja tuki digitaalisten palveluiden käyttöön kuuluu kaikille. Kainuu on yksi uusista digituen alueellisista koordinoijista Suomessa.
NPA -hankkeen BLITZ (Business of Literature Zones) tavoitteena on kehittää kirjallisuusmatkailua partnerialueilla tuotenimen Spot-lit alla.
Elinkeinot murroksessa (ELMO) 2 Kainuu -hankkeessa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakuntien yhteistyössä ja kerrotaan maakunnan mahdoll
Interreg Europe -rahoitteisessa e-MOPOLI -hankkeessa on tavoitteena vaihtoehtoisen polttoaineen ja sähköisen liikkuvuuden edistäminen keinoina taloudellisen toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi
Interreg Europe -rahoitteisessa INNO PROVEMENT -hankkeessa levitetään Industry 4.0 -vision (neljäs teollinen vallankumous) mukaisia hyviä käytäntöjä partnerialueilla.