Olet täällä

Kainuun ilmastostrategia 2020

Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Kainuu on tarttunut ilmastohaasteeseen valmistelemalla oman maakunnallisen ilmastostrategiansa Euroopan unionin (EU) sekä Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden toteuttamiseksi.

Korvavaara

 

Kainuun ilmastostrategia 2020 on laadittu maakunnallisena yhteistyönä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamassa projektissa aikavälillä 1.6.2010–30.11.2011. Strategia esittää, miten ilmastomuutosta voidaan hillitä, miten siihen voidaan sopeutua ja miten ilmastovastuullisuutta voidaan edistää Kainuussa. Lisäksi strategia määrittelee toimenpideohjelman Kainuun ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi. Ilmastostrategian toteutumisen seurannassa käytetään indikaattoreita, joiden avulla maakunnan ja kuntien ilmastonsuojelun kehitystä voidaan mitata ja vertailla.

Kainuun ilmastostrategia 2020:lla on neljä keskeistä tarkoitusta:

1) Strategiassa asetetaan ilmastotavoitteita ja -toimenpiteitä koko maakunnalle.
2) Ilmastostrategia haastaa kaikki kainuulaiset osallistumaan ilmastotalkoisiin.
3) Strategia kannustaa luomaan innovatiivista, ilmastonsuojelua edistävää liiketoimintaa.
4) Ilmastostrategia pyrkii varmistamaan, että maakunnan ilmastonsuojelu on johdonmukaista. Näin voidaan esimerkiksi välttää näennäiset päästövähennykset siirtämällä päästöjä kunnasta toiseen tai maakunnan ulkopuolelle.

Kainuun ilmastovisio 2020

Vuonna 2020 Kainuu on valtakunnallisesti merkittävä hiilinielu, joka kantaa ennakkoluulottomasti ilmastovastuunsa yhdessä koko maakunnan voimin.

Ekotehokkuus

Kainuu on ekotehokas ja energiaomavarainen maakunta, joka on valtakunnallisella tasolla edelläkävijä paikallisen uusiutuvan energian käytössä, ekotehokkaiden ratkaisujen hyödyntämisessä, hiilineutraalissa rakentamisessa ja jätteiden hyötykäytössä. Ekotehokkaat ratkaisut luovat maakuntaan uutta osaamista ja menestyvää liiketoimintaa.

Ilmastovastuullisuus

Kainuulaiset tunnistavat aiheuttamansa ympäristö- ja ilmastovaikutukset ja toimivat ilmastovastuullisesti vähentämällä jatkuvasti ilmastopäästöjään. Kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa tehdään ilmastovastuullisia ratkaisuja sekä varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin.
 

Kainuun ilmastotavoitteet 2020

  1. Kainuussa vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä
  2. Kainuu on liikenteen polttoaineita lukuun ottamatta nettoenergiaomavarainen maakunta vuoteen 2020 mennessä
  3. Kainuu on valtakunnallisesti merkittävä hiilinielu myös vuonna 2020

Lisätietoa

Kainuun ilmastostrategia 2020