Olet täällä

Kainuun hallintokokeilu 2005-2012

Tehtävät

Hyvän pohjan uudistukselle antaa Kainuussa toteutettu kahdeksan vuotta, eli kaksi vaalikautta kestänyt hallintokokeilu. Sen aikana nidottiin jo yhteen saman järjestäjän palveluiksi perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, sosiaalipalvelut, toisen asteen koulutus ja maakuntaliiton tehtävät. Hallintokokeilun päättyessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jatkoivat Kainuun soten palveluina, maakuntaliiton tehtävät siirtyivät Kainuun liitolla ja toisen asteen koulutus palasi kuntien tehtäväksi.

Kainuun hallintokokeilun seuranta- ja arviointiraportit

Kainuun hallintokokeilu käynnistyi 1.1.2005. Sisäasiainministeriö asetti Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän ja sihteeristön toimikaudeksi 1.9.2003 - 31.12.2008. Seurantaryhmän tehtävänä oli arvioida hallintokokeilun valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvät merkittävät tapahtumat ja niiden vaikutukset sekä hallintokokeilun ja valtion tukitoimenpiteiden vaikutuksia Kainuussa. Yhtenä tehtävänä oli antaa väliraportit vuosien 2004, 2006 ja 2008 loppuun mennessä.

Ensimmäisen seurantaryhmän toimikauden päättyessä asetti valtiovarainministeriö  toisen seurantaryhmän. Sen toimikausi päättyi 31.12.2011.

Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän tehtävänä oli seurata hallintokokeilun etenemistä ja tuottaa siitä tarvittavia tietoja. Ryhmä hankki, tuotti ja dokumentoi  tietoa mm. Kainuun kehittämisestä, kunnallisten palvelujen järjestämisestä ja kansalaisten osallistumisesta kokeilun aikana. Tehtävänä oli myös tehdä selvityksiä ja ehdotuksia kokeilun mahdollisesta laajentamisesta ja syventämisestä.

Kokeilun riippumattomasta arviointitutkimuksesta Sisäasianministeriö teki 2010 vuoteen saakka kestävän sopimuksen Tampereen yliopiston kanssa. Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitos on tehnyt Kainuun hallintokokeilusta kolme riippumatonta, ulkopuolista arviointia kolmessa osassa:

1. Siniset ajatukset – sanoista tekoihin

Sisäasiainministeriön julkaisuja 37/2005
Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitos
Ensimmäinen väliarviointi: hankkeen valmistelun ja lähtökohtien onnistuneisuus, tavoitteiden oikeellisuus ja liikkeellelähdön onnistuminen

2. Sinisistä ajatuksista moniin totuuksiin

Valtiovarainministeriön julkaisu 41/2008
Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteen laitos
Toinen väliarviointi: hankkeen eteneminen, toimijoiden ja vaikuttajien sitoutuminen, mahdollisuuksien hyödyntäminen, sekä yhteistyöprosessiin ja muutoksien johtamiseen.

3. Siniset ajatukset - vapaasta pudotuksesta hallittuun sopeuttamiseen

Valtiovarainministeriön julkaisuja 20/2010
Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteen laitos
Loppuarviointi: vaikutusten arviointi.