Olet täällä

Kainuun digituki -hanke

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito ja tuki digitaalisten palveluiden käyttöön kuuluu kaikille. Kainuu on yksi uusista digituen alueellisista koordinoijista Suomessa. Mikäli annat jollakin tavalla digitukea Kainuun maakunnassa, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi Kainuun digituki -hankkeen projektipäällikölle, Seija Kemppaiselle, niin otamme sinuun yhteyttä.

Koronaekstra: Korpikansan selviytymisopas

 

Korpikansan selviytymisoppaan kansikuva

Korpikansan selviytymisoppaasta arkea helpottavia vinkkejä kainuulaisille asioiden hoitamiseen etänä ja sähköisesti koronapandemian aikana.
 

 


Digitaidot ovat uusi kansalaistaito
 

Julkiset palvelut sähköistyvät ja uusia asiointitapoja syntyy teknologian nopea kehityksen myötä. Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja älylaitteiden käytön tukea. Kansalaisille suunnatun digituen tavoitteena on auttaa asiakasta ja kansalaista itsenäiseen ja turvalliseen älylaitteiden käyttöön ja sähköiseen asiointiin.

Digituen eri muotoja ovat etätuki (esimerkiksi chat-, puhelin- tai videotuki), lähituki ( esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki) ja koulutukset (esimerkiksi verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit).

Digi kuuluu kaikille – samoin tuki se käyttöön

Kainuu on yksi uusista digituen alueellisista koordinoijista, kun valtiovarainministeriön rahoittama digituki laajeni kattamaan yhteensä 14 maakuntaa loppuvuonna 2019. Hanke kestää 31.10.2020 saakka. Kainuussa hankkeen vastuutahona toimii Kainuun liitto. Hankkeen osatoteuttajina ovat Kainuun Sote ja Kajaanin kaupunki sekä sen mukana myös alueen kunnat. Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana.

Kainuun digituki –hankkeen toimenpidekokonaisuudet

Digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen, jonka avulla selvitetään Kainuun maakunnan kansalaisten, digitukea antavien ja palveluja tuottavien tahojen tuen tarpeet

Digituen alueellisen verkoston rakentaminen ja yhteistyön kehittäminen niin, että digituki on joustavaa ja toimivaa ja sen tarjontaa kehitetään.  

Digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen niin, että ne vastaavat alueen tarpeita. 

Digituen löydettävyyden ja tunnettavuuden kehittäminen niin, että tieto digituen tarjonnasta löytyy helposti ja se on tarvitsijoiden tiedossa.

Digituen koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen. Hankkeessa tehdään suunnitelma digituen alueelliselle koordinaatiolle ja verkoston toiminnalle jatkossa.

Tule kainuulaiseen digituen verkostoon!

Mikäli annat jollakin tavalla digitukea Kainuun maakunnassa, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi Kainuun digituki -hankkeen projektipäällikölle, Seija Kemppaiselle.

Verkostossa tutustut alueen muihin toimijoihin, asiakkaan neuvonta helpottuu, saat vertaistukea ja pääset toteuttamaan uusia yhteistyömuotoja ja verkoston yhteisiä tapahtumia.

Digituki -hankkeen logo

Muualla verkossa

Kainuun etänä annettavan digituen tarjontaa on alettu koota sivulle https://www.suomidigi.fi/ryhmat/digituki/kainuun-etatuki .

Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana.
Lue lisää Digi- ja väestötietoviraston digituesta.

Digituen itseopiskelumateriaaleja, parhaita käytänteitä ja blogeja digituen antajan tueksi
löydät osoitteesta www.suomidigi.fi/ryhmat/digituki.

Kansalaisneuvonta ohjaa oikeaan julkiseen palveluun ja neuvoo palveluiden käytössä.
Lue lisää osoitteesta kansalaisneuvonta.fi.

Yhteyshenkilöt Kainuussa

Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun digituki –hanke (31.10.2020 asti)
Paula Karppinen, aluekehityspäällikkö, Kainuun liitto

Risto Hyvönen, projektisuunnittelija
Kajaanin kaupunki, Kainuun digituki –hanke (30.9.2020 asti)
risto.hyvonen@kajaani.fi tai 044 7100 232

Sanna Piirainen, suunnittelija
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun Digituki –hanke (30.9. 2020 asti)
sanna.h.piirainen@kainuu.fi tai 044 710 1249