Olet täällä

10.1.2018 - 8:52

Kainuu-ohjelma 2018-2021 ja sen ympäristöselostus

Kellokanerva, Kuva (c) Raimo Rajamäki
Kainuu-ohjelma on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 18.12.2017 § 19. Hyväksytty Kainuu-ohjelma sisältää vuoteen 2035 ulottuvan maakuntasuunnitelman, vuodet 2018-2021 kattavan maakuntaohjelman sekä Kainuu-ohjelman ympäristöselostuksen.

Valmistumisesta ilmoitetaan tällä kuulutuksella suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti.

Kainuu-ohjelmalla linjataan Kainuun kehittämistä ja siihen liittyvää yhteistyötä. Ohjelman painopisteet ovat Kainuun yritystoiminnan ja osaamisen kehittäminen, Kainuun saavutettavuuden, positiivisen maakuntakuvan ja vetovoiman parantaminen, alueen asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen sekä alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Kainuu-ohjelmaan ja sen ympäristöselostukseen voi tutustua alla olevista liitteistä.

Lisäksi Kainuu-ohjelma ja sen ympäristöselostus on nähtävillä Kainuun liiton ilmoitustaululla osoitteessa Kauppakatu 1, 2. krs, 87100 Kajaani 16.02.2018 saakka Kainuun liiton viraston aukioloaikana ma-pe klo 8.00-15.00.

Kajaanissa, 10.01.2018

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat