Olet täällä

Kainuu-ohjelma

Tehtävät

Kainuussa on yhdistetty samaan asiakirjaan, Kainuu-ohjelmaan, strategia ja maakuntasuunnitelma vuoteen 2035 sekä maakuntaohjelma. Kehittämistoimien keskeiset työkalut ovat maakuntakaava ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma sekä yhteisesti sovittu edunvalvonta.

Maakuntastrategiatyön tehtävänä on määritellä maakunnan yhteinen kehittämisnäkemys, kehityksen suunta ja tavoitteet sekä vahvistaa niitä. Maakuntastrategia osoittaa maakunnan kehittämistarpeet ja kertoo miten niihin yleisellä tasolla ja yhdessä eri toimijoiden kanssa vastataan.Maakunnan omat ja ulkoa saatavat voimavarat suunnataan yhteisen näkemyksen, tahdonilmauksen ja kehittämissuunnan mukaisesti. Maakuntastrategialla myös rakennetaan maakunnasta kuvaa, jolla viestitään alueesta ja markkinoidaan aluetta ulospäin.

Kainuussa on yhdistetty samaan asiakirjaan, Kainuu-ohjelmaan, strategia ja maakuntasuunnitelma vuoteen 2035 sekä maakuntaohjelma. Kainuu-ohjelmassa on yhdistetty maakuntasuunnitelman pitkän aikavälin (vuoteen 2035) strategiset tavoitteet sekä maakuntaohjelman keskipitkän aikavälin (vuoteen 2017) strategiset valinnat. Varsinainen ohjelmaosio sisältää keinot, strategiset valinnat, joilla edetään vuoteen 2017 saakka. Ohjelman toimeenpano täsmennetään omassa vuosittaisessa toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU), josta ilmenevät keskeiset hankekokonaisuudet tavoitteisiin pääsemiseksi.

Voimassa oleva Kainuu-ohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 16.6.2014. 

 

Kainuu-ohjelman tavoitteet ja painotukset ovat erityisteemoihin liittyvien Kainuun strategioiden ja ohjelmien (Kainuun Venäjä -strategia 2020, Iän iloinen Kainuu 2030 - ikääntymispoliittinen strategia, Kainuun ilmastostrategia 2020, Kainuun ympäristöohjelma 2020, Kainuun matkailustrategia 2011–2020 ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013–2016)
tavoitteita kokoavia ja niiden kanssa yhteensopivia.

Kainuu-ohjelman valmistelu 2017

Kainuu-ohjelman (sis. maakuntastrategian ja -ohjelman) päivittämistyö käynnistettiin helmikuussa 2017. Valmistelu tapahtuu muutostilanteessa ja uudistetun Kainuu-ohjelman rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uuden maakunnan aloittaessa työnsä vuoden 2019 alussa. Tavoitteena on laatia maakunnan ke­hit­tä­mis­tah­toa ja linjauksia vahvasti korostava maakunnallinen ohjelma, jon­ka ta­voit­tei­siin maakunnan eri toimijat voivat sitoutua.

Valmisteluun liittyen on laadittu työohjelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Työohjelma sisältää mm. valmistelun lähtökohdat, tavoitteet ja aikataulun. OAS:ssa kerrotaan Kainuu-ohjelman valmistelun osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä.

 

Lisätiedot