Olet täällä

Kainuu-ohjelma

Tehtävät

Kainuu-ohjelmaa päivitetään parhaillaan. Prosessissa laaditaan vuoteen 2035 ulottuva maakuntasuunnitelma sekä maakuntaohjelma vuosiksi 2018 - 2021. Maakuntahallitus asetti ohjelmaluonnoksen ja sen ympäristöselostuksen nähtäville ja lausuntopyynnöille ajalle 4.10.- 3.11.2017.

Kainuu-ohjelman luonnos nähtävillä

Kokouksessaan 25.9.2017 Kainuun maakuntahallitus päätti asettaa Kainuu-ohjelman luonnoksen ja sen ympäristöselostuksen julkisesti nähtäville 4.10.-3.11.2017 väliseksi ajaksi ja pyytää niistä tarvittavat lausunnot.

 

Asiakirjoihin on tuona aikana mahdollista tutustua paitsi liiton verkkosivulla, myös Kainuun liiton virastossa.

Kainuu-ohjelman valmistelu 2017

Kainuu-ohjelman (sis. maakuntasuunnitelman ja -ohjelman) päivittämistyö käynnistettiin helmikuussa 2017. Valmistelu tapahtuu muutostilanteessa ja uudistetun Kainuu-ohjelman rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uuden maakunnan aloittaessa työnsä vuoden 2019 alussa. Tavoitteena on laatia maakunnan ke­hit­tä­mis­tah­toa ja linjauksia vahvasti korostava maakunnallinen ohjelma, jon­ka ta­voit­tei­siin maakunnan eri toimijat voivat sitoutua.

Valmisteluun liittyen on laadittu työohjelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Työohjelma sisältää mm. valmistelun lähtökohdat, tavoitteet ja aikataulun. OAS:ssa kerrotaan Kainuu-ohjelman valmistelun osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä.

Voimassa oleva Kainuu-ohjelma

Kainuu-ohjelmaan on yhdistetty vuoteen 2035 ulottuva maakuntasuunnitelma sekä maakuntaohjelma, joka sisältää strategiset valinnat ja keinot edetä vuoteen 2017 saakka. Ohjelman toimeenpano täsmennetään vuosittaisessa toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU), josta ilmenevät keskeiset hankekokonaisuudet tavoitteisiin pääsemiseksi.

Voimassa oleva Kainuu-ohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 16.6.2014. 

 

Kainuu-ohjelma on yhteensopiva Kainuun eri toimialojen strategioiden kanssa, joita ovat esim.  Kainuun Venäjä -strategia 2020, Iän iloinen Kainuu 2030 - ikääntymispoliittinen strategia, Kainuun ilmastostrategia 2020, Kainuun ympäristöohjelma 2020, Kainuun matkailustrategia 2011–2020 ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013–2016, Kainuun biotalousstrategia 2015 -2020 sekä Kainuun kuntien kehittämisstrategiat.

Lisätiedot