Olet täällä

Kainuu-ohjelma

Tehtävät

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuu-ohjelman kokouksessaan 18.12.2017. Ohjelma ja sen ympäristöselostus ovat luettavissa ja ladattavissa tältä sivulta. Maakuntahallitus päätti käynnistää vuonna 2017 hyväksytyn Kainuu-ohjelman päivittämisen.

Kainuu-ohjelman valmistelu 2020–2021

Kainuu-ohjelman päivittämistyö käynnistyi keväällä 2020. Tavoitteena on laatia ohjelma, jonka tavoitteisiin maakunnan eri toimijat voivat sitoutua. Kainuu-ohjelman laadintaa varten laaditussa työohjelmassa esitetään tarkemmin, kuinka Kainuu-ohjelman valmistelu toteutetaan. Kainuu-ohjelman valmistelun osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan valmistelun osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Kainuun suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointityöryhmä osallistuu Kainuu-ohjelman ympäristöselostuksen laatimiseen tuomalla eri alojen asiantuntemusta arviointityöhön, keskustelemalla arvioinnin toteutuksesta ja tuloksista sekä arvioimalla suunnitelman / ohjelman merkittäviä vaikutuksia.

Kainuu-ohjelma

Kainuu-ohjelmaan on yhdistetty vuoteen 2035 ulottuva maakuntasuunnitelma sekä maakuntaohjelma, joka sisältää strategiset valinnat ja keinot edetä vuoteen 2021 saakka. Ohjelman toimeenpano täsmennetään vuosittaisessa toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU), josta ilmenevät keskeiset hankekokonaisuudet tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kainuu-ohjelma sähköisenä julkaisuna

Kainuu-ohjelma pähkinänkuoressa verkkojulkaisuna

 

The Kainuu Programme in a Nutshell

 

 

Lisätiedot