Olet täällä

Kainuu-ohjelma

Tehtävät

Kainuu-ohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 18.12.2017 ja julkaistaan tällä sivulla pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.

Kainuu-ohjelman valmistelu 2017

Kainuu-ohjelman päivittämistyö käynnistettiin helmikuussa 2017. Valmistelu tapahtui muutostilanteessa ja uudistetun Kainuu-ohjelman rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana myös uuden maakunnan aloittaessa työnsä. Tavoitteena oli laatia maakunnan ke­hit­tä­mis­tah­toa ja linjauksia vahvasti korostava maakunnallinen ohjelma, jon­ka ta­voit­tei­siin maakunnan eri toimijat voivat sitoutua.

Kainuu-ohjelma

Kainuu-ohjelmaan on yhdistetty vuoteen 2035 ulottuva maakuntasuunnitelma sekä maakuntaohjelma, joka sisältää strategiset valinnat ja keinot edetä vuoteen 2021 saakka. Ohjelman toimeenpano täsmennetään vuosittaisessa toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU), josta ilmenevät keskeiset hankekokonaisuudet tavoitteisiin pääsemiseksi.

Lisätiedot