Olet täällä

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040

Kivivaara Peuravaara tuulivoima
Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeessa päivitetään ympäristö- ja ilmastotavoitteita hyödynnettäväksi maakunnallisessa suunnittelussa.

Hanketta toteutetaan 9.2.2021 saakka ja tavoitteena on maakuntahallituksen ohjauksessa päivittää ympäristö- ja ilmastotavoitteita hyödynnettäväksi myöhemmin maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa.

Ympäristövastuullinen Kainuu 2040-hankkeessa lähtökohtana ovat Euroopan Unionin ja Suomen kansallisen tason sopimukset ja päätökset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä ympäristöllisesti kestävän kehityksen tukemiseksi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, mitä toimia nämä Kainuussa edellyttävät ja muotoilla toimintamallit ja tavoitteet niiden huomioimiseen Kainuun kehittämisessä sekä laatia tavoitteiden toteutumisen seurannan mittaristo ja systemaattinen seurantamalli. Tavoitteisto muotoillaan laajapohjaisen osallistavan prosessin kautta.

Voimassa olevat ilmasto- ja energiastrategia sekä ympäristöohjelma eivät nykyisellään erillisinä ohjelmina ohjaa riittävästi maakunnan toimijoita. Tässä hankkeessa kehitetään työvälineitä ilmastovastuullisuuden ja kestävän kehityksen (YK:n kestävän kehityksen tavoitteet) tavoitteiston integrointiin osaksi alueen pitkänajan tavoitteita linjaavaa maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaa (TOPSU). Ilmasto- ja ympäristökysymykset integroidaan näihin maakunnan kehittämisohjelmiin läpileikkaavina kaikessa kehittämistoiminnassa huomioitavina tavoitteina sekä erityisen kehittämisen kohteina olevina tavoitteina. Kunnat ja muut maakunnan organisaatiot huomioivat maakunnalliset tavoitteet omien ohjelmiensa tavoitteissa ja toteutuksessa. Hankkeessa siis kehitetään toimintamalleja ilmastonmuutoksen ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen entistä parempaan huomioimiseen ohjelmaperustaisessa maakunnan kehittämisessä.

Lisätiedot

Heidi Karppinen
Projektipäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
+358 44 7100 859