Olet täällä

Iän iloinen Kainuu 2030 - Ikääntymispoliittinen strategia

Iän iloinen Kainuu 2030 - Ikääntymispoliittinen strategia ohjaa kainuulaisia tekemään tavoitteellista yhteistyötä, jotta voimme ikääntyessämme edelleenkin elää hyvää elämää Kainuussa.

Kainuun ikääntymispoliittinen strategia laadittiin samannimisessä hankkeessa ohjaamaan kainuulaisia tekemään tavoitteellista yhteistyötä, jotta voimme ikääntyessämme edelleenkin elää hyvää elämää Kainuussa. Kaikkihan me ikäännymme. Strategiatyössä etsittiin yhteiset arvot, linjat ja visio toiminnalle. Eri toimijoiden yhteistyössä ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallinnoimana laadittu strategia on ennakoiva työväline, joka ulottuu vuoteen 2030. Heinäkuussa 2012 päättyneessä hankkeessa laadittiin strategian lisäksi myös ensivaiheen toteutusohjelma.

Iän iloinen Kainuu - ikääntymispoliittisen strategian avulla luodaan hyviin valintoihin ja kainuulaisten osallisuuteen kannustavaa toimintaympäristöä, sisältäen koti ja asuinympäristö, työ ja elinkeinoelämä sekä liikunta, kulttuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Ikääntymisestä tulee voimavara näiden kohdatessa ja kun ikääntyvät ovat itse osallisina toiminnassa.

Strategiatyöstä pääosa kohdistui 40-64-vuotiaisiin, loput tätä vanhempiin. Keski-iässä ehtii tehdä paljon tulevien vuosikymmenten hyväksi. Terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen lisäävät hyvinvointia ja vähentävät palveluiden tarvetta. Lisäksi etsittiin ratkaisuja esimerkiksi palveluiden tuottavuuden tehostamiseen. Tärkeitä ovat sosiaaliset innovaatiot eli asioiden tekeminen asiakaslähtöisemmin ja fiksummin, työelämän laatu ja tekniset ratkaisut.  

Lisätietoa:

Iän iloinen Kainuu 2030 - Ikääntymispoliittinen strategia

Marita Pikkarainen, Kainuun Sote -kuntayhtymä, marita.pikkarainen(at)kainuu.fi tai 044 710 0862.

 

Kuihtuva Kainuu